GO! Leereffect
Wals weggegleden en gekanteld bij grondverzet
Wat is er gebeurd?

Een medewerker was met een kleine wals bezig met het verdichten van pas aangebrachte grond. Voor deze werkzaamheden zijn op verschillende plekken een zakbaak (meetpaal) geplaatst om de zetting van de bodemlagen in de gaten te houden. De medewerker wilde met de wals de zakbaak passeren om bij de andere kant te komen. Hierbij kwam de wals te dicht bij de rand van het talud waardoor de rand afkalfde en de machine scheef begon te zakken.

De machinist probeerde nog te stoppen maar door het trillen van de rol schoof de wals toch verder over de rand van de betreffende ophoogslag. Uiteindelijk kwam de wals voorbij het kantelpunt en is toen gekanteld. 

De machinist is met de schrik vrijgekomen. Omdat de ophoogslagen niet zeer hoog waren, stortte de machine niet direct naar beneden van grotere hoogte. De materiële schade bleef daardoor beperkt tot een gebarsten raam aan de zijde waar de wals de grond raakte. Maar dit had natuurlijk erger kunnen aflopen.

Wat zijn de oorzaken?

Er zijn verschillende oorzaken te benoemen bij dit incident:

 •     De (relatief) kleine wals was niet geschikt voor het hoogteverschil tussen de ophogingen.
 •     Doordat grotere ‘eigen’ walsen niet direct beschikbaar waren is gekozen de beschikbare kleine wals in te zetten.
 •     Door relatief kleinere ophoogslag en ruimte is een schijnveiligheid gecreëerd. Het leek visueel veilig om op het randje te rijden en mede daardoor is de machinist te dicht bij de rand gaan rijden.
 •     Er is in de lengte op de rand van een ophoging gereden. Wat beter haaks kan gebeuren.
Gevolgen

Hieronder vind je de gevolgen van het incident:

 •   Na het kantelen heeft de medewerker zelf uit de machine kunnen klimmen.
 •   Hij heeft geen letsel opgelopen bij het incident.
 •   Materiële schade waaronder een gebroken zijruit.
 •   Stagnatie op het werk om de situatie op te lossen.
 •   Onnodige wisseling van materieelstukken.

Uit analyse blijkt dat het vaker voorkomt dat grondverzetmachines of vrachtwagens wegglijden of kantelen bij grondverzetwerkzaamheden. Bij het rijden of bij het laden en lossen van bijv. grond. In de meeste gevallen komen de machinisten van grondverzetmachines en chauffeurs vrachtwagens met de schrik vrij en is er meestal alleen materiële schade. Maar kans op letsel of beknelling is aanwezig. Daarnaast kunnen medewerkers die zich in de directe omgeving van de voertuigen bevinden wanneer deze kantelt groot gevaar lopen.

Wat kan jij doen?

De volgende maatregelen zijn te nemen om incidenten als dit te voorkomen

 • Zorg dat veiligheid meegewogen wordt in de voorbereiding bij de keuze van het in te zetten materieel.
 • Zorg dat tijdens het veiligheidsoverleg bij de start van het werk of de werkdag nogmaals wordt beoordeeld of het juist materieelstuk wordt ingezet op het werk.
 • Spreek elkaar aan bij onveilige situaties. Stop direct de werkzaamheden als je twijfelt over de veiligheid en ga in overleg met je collega's op zoek naar oplossing. Ga pas weer verder als het veilig is.
 • Voor machinisten: Benader een de rand van een ophoging altijd haaks, neem geen onnodige risico’s en kies altijd de veiligste route en werk volgens de afspraken.
Wat doet Heijmans?

Meer informatie nodig over dit incident of de maatregelen:

 • Zie ook de Toolbox: Veilig werken met grondverzetmachines. 
 • Wil je het juiste grondverzet materieel inzetten op jouw project. Laat je adviseren over de risico’s door je collega’s van grondverzet? Heb je vragen of suggesties voor verbetermaatregelen betreffende dit voorval? Neem dan contact op met Patrick van Kreij of Olaf Willemse.