GO! Leereffect
Hijsen van houtskeletbouw en kozijnen
Aanleiding?

Bij het hijsen van houtskeletbouw elementen en kozijnen ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties of gebeuren incidenten en ongevallen. Er zijn veel voorbeelden te noemen waarbij op een verkeerde manier is gehesen. Dit is een van de vele onderwerpen waarbij “hijsen” leidt tot gevaarlijke situaties. Heijmans heeft daarom een grote actie ondernomen om veilig te hijsen.

Wat zijn de oorzaken?

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor dit kan gebeuren.

Oorzaken:

 • Medewerkers zijn niet bekend met de instructies van de leverancier
 • De hijsvoorzieningen zijn niet aangebracht volgens de voorschriften uit attesten
 • Er wordt afgeweken van voorgeschreven hijsmethode, wanneer deze niet toepasbaar is in de praktijk
 • Er is te weinig kennis over de juiste hijsmiddelen bij medewerkers
 • De medewerkers hebben onvoldoende hijsinstructies gehad
Gevolgen
 • Elementen die vallen
 • Materiele schade
 • Potentiele ernstige ongevallen
Wat kan jij doen?

De verbeterpunten zitten door het hele traject heen van ontwerp tot uitvoering op de bouwplaats. In het ontwerp en voorbereiding moet rekening gehouden worden met het type hijsmiddelen en hijsvoorzieningen die worden toegepast. Deze informatie moet duidelijk gecommuniceerd worden met de uitvoering, deze moet ook de juiste informatie vanuit de leverancier ontvangen.

De uitvoerder moet controleren of de geleverde producten voldoen aan de afspraken en voorschriften. Er moet duidelijk instructie gegeven worden aan medewerkers op welke wijze en met welke hijsmiddelen elementen gehesen moeten worden. Medewerkers moeten daarnaast voldoende opgeleid worden om deze werkzaamheden uit te voeren. Als in een van deze schakels een onderdeel ontbreekt wordt de kans vergroot op een incident.

Wat doet Heijmans?
 • Door Heijmans is onderkent dat veel medewerkers onvoldoende zijn opgeleid om veilig te kunnen hijsen. Daarom wordt er binnen Heijmand een opleiding verzorgt voor riggers. Het aanslaan van lasten is voortaan alleen toegestaan door getraind personeel.
 • Werkplannen “houtskeletbouw” / “kozijnen” opstellen voor woningbouw
 • Toolbox “Hijsen-Hijsbanden”
 • Toolbox “Hijsen Hijsgereedschap”
 • Toolbox maken “Hijsen Prefab houten elementen en kozijnen”
 • Door Q-teams veiligheid op te starten in het ontwerp, worden er in alle ontwerpfasen al gekeken naar veiligheidsrisico’s

Het vooraf delen van kennis, verzamelen en delen van de juiste informatie is essentieel voor het veilig hijsen van houtskeletbouw en kozijnen. Op verschillende manieren wordt er binnen Heijmans aandacht aan besteed om deze informatie te verbeteren.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Jan Kees Langezaal (K&V)