GO! Leereffect
BIG SIX contact met rondvliegende voorwerpen
Aanleiding?

De aanleiding voor dit GO! Leereffect is het feit dat op onze projecten vaak ongevallen gebeuren, helaas ook met verzuim. Deze ongevallen gaan vaak gepaard met contact met rondvliegende voorwerpen. Het is niet voor niks dat deze oorzaak destijds is toegevoegd aan de BIG SIX.

In de afgelopen weken hebben een aantal ongevallen plaatsgevonden waarbij medewerkers in contact zijn gekomen met rondvliegende voorwerpen. De plaats van het letsel zijn in alle gevallen de ogen.

Enkele voorbeelden van de ongevallen van afgelopen 6 weken:

 • Het afkorten van een tie-wrap met een afbreekmesje. Gevolg: afbreekmesje breekt en komt in oog getroffene.
 • Slijpwerkzaamheden aan ventilatiekanaal, zonder gebruik veiligheidsbril. Gevolg: ijzersplinter in het oog van getroffene;
 • Het zagen van tempex, zonder gebruik veiligheidsbril. Gevolg: een tweetal korrels tempex in het oog van getroffene;
 • Afbramen van betonwanden, zonder gebruik veiligheidsbril. Gevolg: stof in het oog van getroffene.
Wat zijn de oorzaken?

In eerste instantie wordt vaak gedacht dat het geraakt worden door rondvliegende voorwerpen de oorzaak is van het ongeval. Niets is minder waar.

Het geraakt worden door vliegende voorwerpen is het gevolg van een keuze. Een keuze die wordt gemaakt in het onjuist gebruiken of het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), het onjuist gebruiken van gereedschappen of de verkeerde keuze van het gereedschap ten opzichte van het te bewerken materiaal.

Gevolgen
 • Geraakt worden door rondvliegende voorwerpen;
 • Letsel aan het lichaam;
 • Letsel aan het gezicht;
 • Letsel aan het gehoor;
 • Letsel aan de ogen;
 • Verzuim.
Wat kan jij doen?

Zorg dat je een laatste minuut risico analyse (LMRA) uitvoert. Dit hoeft niet schriftelijk. Het doel van een LMRA is het stilstaan bij de mogelijke risico’s die komen kijken bij de werkzaamheden die je gaat uitvoeren. Hierin kun je dus ook de bovenstaande keuzes meenemen. Zoals bijvoorbeeld:

 • Is het te bewerken materiaal vervangbaar door een materiaal dat minder splintert?
 • Beschik je over de juist gereedschappen en arbeidsmiddelen om het materiaal te bewerken?                                                  o  Bijvoorbeeld: is een afbreekmesje geschikt om harde kunststoffen te bewerken
 • Dien ik aanvullende PBM’s te dragen bij dat betreffende te bewerken materiaal?
 • Dien ik aanvullende PBM’s te dragen bij het gebruik van de gekozen gereedschappen of arbeidsmiddelen?
Wat doet Heijmans?
 • Het onderwerp 'geraakt worden door vliegende voorwerpen' is opgenomen in de BIG SIX;
 • LMRA is opgenomen in het VGWM-handboek en komt terug op projectflyers;
 • Opstellen GO! Leereffect en delen in gehele organisatie om extra aandacht te geven aan deze kwestie;
 • Het onderwerp geraakt worden door vliegende voorwerpen extra aandacht geven door middel van het houden van toolboxen.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Jordy Langens (K&V)