GO! Leereffect
14-07-2020 Aardpen in mantel van 50kV kabel
Wat is er gebeurd?

Heijmans plaatst voor de gemeente Amsterdam en provincie Noord Brabant en Limburg laadpalen voor het laden van elektrische voertuigen.

Bij deze laadpalen wordt er ook een aardpen ten behoeve van de aarding van de installatie geslagen.
De lengte van deze pennen wordt bepaald door de behaalde aardspreidingsweerstand en varieert tussen de 3 en 10 meter.

Op 14-07-2020 werd bij de geplaatste laadpaal aan de Habsburgerplein te Maastricht een aardpen geslagen.

Volgens de Klic en de GIS zouden er alleen kabels liggen onder het parkeervak en de pen werd geslagen in de groenstrook.
Bij het behalen van de gewenste weerstand werd er gestopt en de aarde aangesloten op de installatie.

In december bleek echter dat tijdens het slaan van de aardpen de mantel van een 50 kV kabel van Enexis was beschadigd.
Zoals op de foto’s is te zien heeft de betreffende collega enorm veel geluk gehad en is dit maar net goed afgelopen.

Wat zijn de oorzaken

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is de KLIC en GIS geraadpleegd voor de ligging van eventuele kabels.

In de praktijk bleek er een afwijking van ca 1 meter te zijn tussen tekening en daadwerkelijke ligging.