GO! Leereffect
BIG SIX! Geraakt worden door vallende voorwerpen
Wat is er gebeurd?

De aanleiding voor dit GO! Leereffect is een ongeval dat heeft plaats gevonden op een van de projecten binnen woningbouw.

Hierbij is een medewerker van een onderaannemer geraakt door een dakpan die door een dakdekker vanaf de steiger in een container gegooid werd.

Op locatie was tijdens het ongeval een correcte steiger en bouwlift aanwezig. Al met al had de veroorzaker geen onderbouwde reden om materiaal vanaf de steiger in de container te gooien.

De getroffene droeg een bouwhelm maar voelde zich desondanks onwel en is vervolgens naar de huisarts gegaan. De veroorzaker heeft zonder discussie een rode kaart gekregen en heeft de bouwplaats moeten verlaten.

Gevolgen


Gevolgen

 • Andere medewerkers raken met vallende voorwerpen;
 • Letsel veroorzaken aan het lichaam;
 • Letsel veroorzaken aan het hoofd;
 • Letsel veroorzaken aan het gezicht;
 • Letsel veroorzaken aan de ogen;
 • Verzuim
Wat kan jij doen?

Op het moment dat onveilig handelen wordt geconstateerd spreek je de desbetreffende werknemer aan. Wanneer blijkt dat de taalbarrière een probleem vormt, dient meteen contact opgenomen te worden met de leidinggevende van de betreffende onderaannemer.Dringt de leidinggevende, vanwege een taalbarrière, ook niet door tot de betreffende werknemer, dan wordt er zonder discussie een gele kaart uitgedeeld.

De reden hiervoor is dat vanwege een taalbarrière de veiligheid niet kan worden gewaarborgd.

Wat doet Heijmans?
 • Zorgdragen dat de benodigede arbeidsmiddelen aanwezig zijn. Denk hierbij aan correcte steigers, aanwezigheid van bouwliften;
 • Zorgdragen dat de looproutes en de containers goed bereikbaar zijn en blijven;
 • Het gesprek aangaan met de leidinggevende van de medewerker die de kaart heeft ontvangen;
 • Het onderwerp 'geraakt worden door vallende voorwerpen' is opgenomen in de BIG SIX;
 • Binnen woningbouw Zuid wordt contact gelegd met onderaannemers die werkzaamheden uitvoeren op steigers, om de kwestie rondom materiaal van steigers naar beneden gooien/ laten vallen te bespreken.
 • Opstellen GO! Leereffect en delen in gehele organisatie om extra aandacht te geven aan deze kwestie.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Jordy Langens (K&V)