GO! Leereffect
Letsel bij het verwijderen van een grondpot
Wat is er gebeurd?

Medewerker komt in aanraking met een stootijzer bij het verwijderen van een grondpot

Verkeersborden in de bebouwde kom worden regelmatig d.m.v. in een grondpot geplaatst. Een grondpot wordt bijv. tussen de tegels in een voetgangerzone in de grond geslagen. Vervolgens wordt een verkeersbord in de grondpot gezet en met de spie verankerd.

Het verwijderen van een grondpot gebeurt veelal met een stootijzer door een opwaartse beweging. Medewerker werd door de stootijzer bij deze opwaartse beweging aan zijn voorhoofd geraakt.

Hoofdoorzaak

Hoofdoorzaak van dit incident is een werkwijze die potentieel onveilig is. Hiermee wordt sinds jaar en dag gewerkt. Men raakte gewend aan de onveilige werkwijze.

Gevolgen

Medewerker kwam door dit incident in het verzuim terecht. 

Maatregelen


Bij een van de ploegen werd reeds sinds jaren gewerkt met een andere methode namelijk een hevelconstructie om de grondpot te verwijderen.

Leerpunten

Leerpunt is het gebruiken van een veilige werkwijze of beter nog: de oorzaak wegnemen. Op dit moment worden twee veilige methoden onderzocht en ontwikkeld:

1) In nauwe samenwerking met HMB wordt een nieuwe ergonomisch verantwoorde hevelvoorziening ontwikkeld

2) Tevens wordt een nieuwe grondpot ontwikkeld die minder diep in de grond wordt geslagen en makkelijke te verwijderen

    is.

Opvallend is dat al jaren op een onveilige manier werd gewerkt zonder dat iemand nog hierbij stil stond. Inmiddels zijn we steeds meer op weg om het 'goede gesprek' over veiligheid te voeren in werkoverleggen waarbij we opnieuw leren kijken naar veiligheidsrisico's.