GO! Leereffect
Incident met afkortzaag
Wat is er gebeurd?

Tijdens het werken met een afkortzaag komt een medewerker met zijn hand tegen het draaiende zaagblad aan.


De medewerker was bezig om de potloodstrepen op een maatlat extra te accentueren door middel van kleine inkepingen te zagen. Hierbij werd met de afkortzaag een kleine snede gemaakt, waarna de lat een stukje werd doorgeschoven om de volgende snede te maken. Tijdens het doorschuiven van de lat is de medewerker met zijn hand tegen het draaiende zaagblad aangekomen.

Hoofdoorzaak

De medewerker gebruikte een afkortzaag om een kleine inkeping te maken. Hij deed dit door handmatig de diepte van de zaagsnede te bepalen en geen gebruik te maken van de op de zaag aanwezige hoogte instelling. Om deze hoogte niet bij elke zaagsnede opnieuw te moeten bepalen werd de zaag niet doorgeduwd naar de eindpositie maar in de buurt van het werkstuk gehouden. Als gevolg hiervan bleef de afschermkap open staan. Door bij het doorschuiven van het werkstuk onvoldoende op te letten is de medewerker met zijn hand tegen het zaagblad aangekomen.

Als de hoogte instelling juist was ingesteld had de zaag zonder problemen doorgeduwd kunnen worden naar de eindpositie en was de beschermkap gesloten. 

Overige oorzaken

De werking van de zaag is niet in detail bekend bij de medewerker omdat de juiste handleiding en instructie ontbreekt. Daarnaast past de afzuiging van HMB niet op deze zaag waardoor deze niet is aangesloten.


Bij het zagen is onvoldoende opgelet op de afstand tot het zaagblad.Gevolgen
  • Letsel aan de hand
  • Behandeling in het ziekenhuis
  • Verzuim
Maatregelen
  • De zaag is buiten gebruik genomen.
  • Personeel is geïnstrueerd in het juist gebruik van de zaag
  • De afzuiging is aangesloten
Leerpunten
  • Gebruik alleen gereedschap waarvan je instructie hebt gekregen en de werking kent.
  • Gebruik gereedschap op de manier waarop het bedoeld is, gebruik de juiste geleiders en (hoogte)instellingen
  • Gebruik alleen gereedschap juist geïnstalleerd is (denk aan de afzuiging)
  • Zorg dat je je aandacht bij het werk houdt!

In bijgevoegde video leggen het slachtoffer en zijn collega nog eens uit wat er is gebeurt en welke impact dit op hen heeft gehad.