GO! Leereffect
29-4-2021 Beklemming door vallende IBC tank
Aanleiding

Tijdens groot onderhoud werkzaamheden op Schiphol zijn opslag-, milieu containers en ketenparken verhuisd naar een nieuwe locatie. Op 27 april 2021 werd een milieu container, op zijn nieuwe plek, door een medewerker geopend. Tijdens het openen van de containerdeur viel er een IBC tank met antikleefmiddel (>600 L), letterlijk naar buiten. De medewerker werd door de kracht die op de containerdeur stond naar achteren gedrukt en kwam klem te zitten tussen de werkbus en IBC tank. De medewerker zat klem maar is hierbij gelukkig niet bekneld geraakt onder de IBC tank.

Een aantal collega’s die op ditzelfde moment de aanhanger van de werkbus aan het bevoorraden waren, kwamen op het kabaal af en hebben de klem zittende medewerker bevrijd. Doordat de IBC tank op zijn kop lag en de dop er niet goed opzat, veroorzaakte dit een lekkage. Het gelekte antikleefmiddel is voorzien van absorptiemateriaal en de locatie van het incident is af gekegeld en later professioneel gereinigd. Vervuilde kledingstukken zijn snel uitgetrokken en de lichaamsdelen die in aanraking zijn geweest met het gemorste antikleefmiddel zijn gewassen.

Een pluim voor het snelle handelen van collega’s en de zorg voor elkaar op dit project!

Wat zijn de oorzaken?

Door het verplaatsen van de milieu container en onjuist gebruik van de losse pallets, door hier gevaarlijke stoffen op te slaan, is de inhoud gaan verschuiven en tijdens het openen van de milieu container eruit gevallen. We kunnen concluderen dat:

 • Los staande items in de milieu container voorafgaand transport niet vast gezet worden.
 • Er onjuist gebruik gemaakt wordt van pallets.
 • Er niet voldaan is aan een veilig gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen.
 • De keuze van opslagplaats IBC tank onveilig is doordat dit de in-/uitgang van de milieu container blokkeert.
Wat kan jij doen?
 • Zet spullen vast voor transport, want een lading die niet goed vast gezet is kan verschuiven of omvallen en vormt een gevaar voor jezelf of voor anderen!
 • Bepaal de juiste locatie voor opslag in de milieu container, denk hierbij ook aan bevoorraden.
 • Houd de in-/uitgang van container vrij van opslag. Zodat de milieu container goed te betreden is en er geen voorwerpen uit de container kunnen vallen bij het openen van de deur.
 • Gebruik stevige en stabiele hulpmiddelen die geschikt zijn om het product op verantwoorde wijzen te gebruiken (eventueel informeren bij leverancier. Zie foto van een veilig hulpmiddel onderaan).
 • Wees je bewust van vallende voorwerpen. Het risico is beknelling, val, stoot en brandgevaar.
 • Controleer regelmatig de staat van de opslag.
 • Zorg ervoor dat je altijd bekend bent met de inhoud van de milieu container en de gevaarlijke stoffenkaart(en). De gevaarlijke stoffenkaart vind je in de Toxic tegel van de GO! APP. Open de Toxic tegel in GO! APP, na selecteren van de gevonden gevaarlijke stof (bijvoorbeeld Montaclean antikleef) klik je op WIK (Werkinstructiekaart gevaarlijke stof). Hier staat namelijk ook in beschreven hoe het product opgeslagen dient te worden en wat men dient te doen in geval van een calamiteit.
 • Weet wie de BHV'er op het project is zodat je ingeval van calamiteiten direct hulp kunt inschakelen.