GO! Leereffect
10-05-2021 Knikmops valt om bij aanvoeren van betonnen elementen
Wat is er gebeurd?

Tijdens inrichtingswerkzaamheden op de tunnel werden rijbanen voorbereid om te asfalteren. Betonnen banden werden met een knikmops aangebracht. De te prepareren rijbaan was vrij smal. Op enig moment wilde een graafmachine de werkzaamheden passeren over de rijbaan. Aangezien de ruimte te smal was om te passeren reed de knikmops naar de eerstvolgende kruising zodat de graafmachine er langs kon.

Hierna reed de knikmops achteruit richting de locatie waar hij aan het werk was. Tijdens het achteruit rijden kwam hij op het schuine vlak van de puinbaan. Hierdoor viel de knikmops om en kwam op zijn kant terecht. Helaas kwam de voet van de machinist bekneld tussen de machine en een betonnen element.

Hoofdoorzaak

Er zijn verschillende oorzaken naar voren gekomen tijdens het onderzoek van dit incident:

 • Onvoldoende risico inventarisatie op potentie van omvallend materieel, met name een knikmops, deze is gevoelig voor omvallen bij onvoldoende vlakke ondergrond.
 • werkvolgorde en methode zijn in relatie tot mogelijke risico's onvoldoende afgestemd
 • de schuine kant van de puinbaan is niet of onvoldoende afgezet
 • de medewerker steekt uit reactie zijn voet uit waardoor deze buiten de beveiliging komt
Gevolgen

De gevolgen van dit incident zijn:

 • De medewerker raakte met zijn voet bekneld en liep hierbij letsel op
 • De medewerker kan zelf uit de machine nadat de de machinist van de graafmachine met zijn bak de knikmops iets had opgetild aan de bovenkant van de cabine
 • eerste hulp werd verleend door de direct opgeroepen ambulance via 112
 • Lichte materiele blik en lakschade
Wat kan jij doen?

De volgende maatregelen zijn nodig om een soort gelijk incident te voorkomen:

 • Zorg dat veiligheid meegewogen wordt in de voorbereiding en bij de keuze van het in te zetten materieel.
 • Zorg dat tijdens de overdracht van werkvoorbereiding naar realisatie, bij de startwerkvergadering en of bij de dagstart het in te zetten materieel wordt besproken en check nogmaals of het juiste materieel wordt ingezet.
 • Pas alleen machines / materieel toe met een hoge veiligheidstandaard
 • Controleer de ondergrond waarop het materieel gaat werken, is het stabiel, geen putten, kuilen of schuine kanten 
 • Spreek elkaar aan bij onveilige situaties. 
 • Stop direct de werkzaamheden als je twijfelt over de veiligheid en ga in overleg met je collega's op zoek naar oplossing. 
 • Ga pas weer verder als het veilig is.
 • Voor machinisten en of materieel bedieners:
  • Check vooraf de mogelijke risico’s op het bouwterrein dmv van een LMRA
  • Stel mogelijke risico’s veilig door ze weg te nemen of af te zetten
  • Indien de machine dat toelaat, benader de rand van een ophoging altijd haaks
  • neem geen onnodige risico’s en kies altijd de veiligste route
  • werk volgens de afspraken.
Wat doet Heijmans?

Meer informatie nodig over dit of een soortgelijk incident: