GO! Leereffect
Aanleiding

De aanleiding voor dit GO! Leereffect is het vaak voorkomen van snij incidenten aan handen en onderarmen. In meerdere gevallen heeft dit geleid tot verzuim. Gebleken is dat medewerkers letsel oplopen bij het gebruik van een mes of snijwonden krijgen doordat ze zich stoten tegen scherpe bouw-/installatiedelen


Wat zijn de oorzaken?

Een van de oorzaken van deze ongevallen is dat medewerkers onbeschermd aan het werk gaan.

Ook is het voorgekomen dat er wel handschoenen werden gedragen maar, doordat deze niet snijbestendige waren, medewerkers toch letsel opliepen. De handschoenen hadden dan niet de juiste beschermende snijklasse.

Wat kan jij doen?

Voer altijd een LMRA uit voor dat je aan het werk gaat. Kijk of je het risico op snijletsel kunt verkleinen.

  • Haal de scherpe delen weg als dit mogelijk is.
  • Dop scherpe delen af
  • Draag de juiste pbm’s
Wat doet Heijans?

Er is een proef gestart met het gebruik van snijbestendige handschoenen en diverse soorten sleeves (dit zijn snij-bestendige mouwen) met als doel het aantal incidenten met snijletsel te verminderen. Als resultaat hiervan blijkt dat een type snijbestendige handschoen (Hy-Flex 11-727 snijklasse 3) en sleeve (Hy-Flex 11-202) voldoende bescherming bieden en ook nog comfortabel te dragen zijn. Deze middelen zullen als promotie aan de doelgroep worden verstrekt. Aansluitend kunnen op projectbasis de middelen worden aangeschaft indien er sprake is van snijgevaar.


Tevens is er een speciale toolbox over dit onderwerp gemaakt (voorkom snij incidenten bij bouw- en installatiewerkzaamheden). Er zal extra aandacht aan het voorkomen van snij incidenten worden gegeven door het houden de toolbox aan de doelgroep.