GO! Leereffect
09-06-2021 Medewerker zakt in een werkgat door instabiele grond
Aanleiding

Eind mei heeft er een ongeval plaatsgevonden op een werk van Kabels en Leidingen. Een medewerkers is van boven aan de rand van het werkgat langzaam weggegleden naar beneden de put in. Dit is één van de top risico's binnen Kabels en Leidingen', het gevaar van afkalving of verschuiving van grond.

Op onderstaande afbeelding is een voorbeeld te zien van een gelijkwaardig werkgat.

Voorbeeld 1 van een werkput


Wat zijn de oorzaken?

Een van de oorzaken is dat de medewerker boven aan het werkgat stond en zich niet bewust was van het langzaam wegzakken van de ondergrond. Doordat hij zijn evenwicht een beetje verliest schuift de ondergrond naar beneden samen met de medewerker.

Wat kan jij doen?

Controleer altijd je werkplek, pas bijvoorbeeld LMRA toe. Daarnaast heeft dit ook een deel te maken met houding en gedrag en wees je daarvan bewust:

  • Wees bewust van de ondergrond en zorg dat je de juiste laarzen met voldoende ondersteuning draagt.
  • Zorg dat de omgeving rondom een werkgat of sleuf opgeruimd is.
  • Zorg dat je voldoende zicht hebt.
  • Zorg dat je altijd geconcentreerd werkt.
  • Maak het bespreekbaar als je niet goed de werkgat of sleuf kan betreden.
Wat doet Heijmans?
  • Verdere uitrol van het programma Orde & Netheid.
  • Dit risico verder uitzoeken en preventieve beheersmaatregelen bepalen.
  • Dit ongeval bespreken in de toolboxen om medewerkers bewust te maken van het ongeval.

Wil je meer informatie neem contact met jouw coördinator Veiligheid of kijk op www.geenongevallen.nl naar toolboxen over vallen en struikelen.