GO! Leereffect
23-07-2021 Twee metselaars vallen door aangepaste steiger
Aanleiding

De aanleiding voor dit leereffect is een ongeval dat recent heeft plaats gevonden op één van de projecten binnen Woningbouw Zuid.

Twee werknemers van een onderaannemer zijn ten val geraakt en zijn hierbij één of meerdere slagen van de steiger naar beneden gevallen.

Eén van de twee getroffenen constateerde dat een ring/rozet van de Layher-steiger lichtjes was verbogen, hierdoor kon hij de console (behorende tot dit type steiger) niet bevestigen. Naar aanleiding hiervan is door één van de de getroffenen zelf, door middel van los steigermateriaal, een consoleconstructie in elkaar geslagen. Deze constructie was niet toereikend. Nadat de twee getroffenen op de constructie zijn gaan staan, is deze naar beneden gekanteld. Eén medewerker is 1 steigerslag (circa 2 meter) naar beneden gevallen, de andere 2 steigerslagen (circa 5 meter).

Zie rode cirkel voor de verbogen rozet.


De pijl laat zien in welke richting de constructie is gekanteld.

Hoofdoorzaak

De hoofdoorzaak in dit geval betreft het feit dat de getroffenen er voor gekozen hebben zelf een aanpassing aan het steiger te maken. Dit terwijl zij hier niet toe waren bevoegd en hier niet voor zijn opgeleid.

Overige oorzaken

Overige zaken die hebben meegespeeld:

 • Een rozet van een staander was licht verbogen, hierdoor kon het oorspronkelijke console niet worden bevestigd. (Het is niet duidelijk of de betreffende rozet al was verbogen bij plaatsen staander, of dat deze is verbogen tijdens werkzaamheden.);
 • De vloer onder de constructie was niet volledig sluitend tot aan de gevel. Dit is geen directe oorzaak, maar had het letsel wel kunnen beperken.
Gevolgen

De gevolgen van dit betreffend ongeval:

 • Vallen van personen;
 • Letsel;Verzuim.

Wat kun jij doen?
 • Bij het constateren van een defect aan een steiger dien je dit te melden aan de uitvoerder. De uitvoerder zal deze zaken in overleg met de steigerbouwer oplossen;
 • Wanneer jij niet bent opgeleid tot steigerbouwer, mag jij geen constructie wijzigingen aanbrengen/verwijderen aan een steiger. Niet constructieve delen zoals originele Layher metselboys en Layher concoles mogen door jou worden verplaatst, enkel wanneer jij hiervoor bent geïnstrueerd;
 • Wanneer jij werkzaamheden uitvoert op een steigervloer of een tijdelijke werkvloer (metselboy), draag er dan zelf zorg voor dat de onderliggende vloer aanwezig en compleet is;
 • Spreek collega’s aan wanneer je ziet dat zij zich in een onveilige situatie begeven/ bevinden.
Wat doet Heijmans?
 • Dit betreffende GO! Leereffect opstellen;
 • Ongeval inclusief het GO! Leereffect bespreken met de onderaannemers die te maken hebben met steigers in hun werkzaamheden;
 • Het GO! Leereffect als toolbox bespreekbaar maken;
 • Aandacht schenken aan LMRA’s.


Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Jordy Langens (K&V)