GO! Leereffect
16-09-2021 Vallen van trap in een portiek
Aanleiding

Er worden regelmatig ongevallen gemeld waarbij men van een trap valt bij bewoners thuis. Dit kunnen toegangstrappen zijn in oude panden, trappen in portieken van flats of kelder trappen.

Wat zijn de oorzaken?

Uit analyse blijkt dat men de trappen betreed zonder de leuning te gebruiken. De oorzaak ligt veelal aan het mee torsen van teveel gereedschap en apparaten, zodat er geen handen meer vrij zijn om de leuning vast te houden.

Oorzaken:

 • Onjuist en/of onvolledig uitvoeren van een LMRA (steil; glad; onverlicht)
 • Onvoldoende voorbereiding en afstemming werkzaamheden waardoor het mogelijk is minder gereedschap en materialen mee te torsen.
 • Geen handen vrij maken om de leuning te kunnen gebruiken.
 • Aannemen dat het “mij” niet overkomt.


Gevolgen
 • Vallen van hoogte
 • Vallen van gereedschap en apparaten/materialen

De gevolgen van een dergelijk incident is in de meeste gevallen dat de medewerker met kneuzingen van rug, ribben, hoofd en/of enkels zich absent meldt voor één of meerdere dagen. Het kan ook erger wanneer men breuken oploopt, waardoor men voor een langere periode niet aan het werk kan.

Wat kun jij hieraan doen?

Duidelijk instructie naar het personeel geven voor het op een juiste wijze betreden van een trap, zowel op kantoor als voor buitenmedewerker. Bij het op- en aflopen van een trap houdt men één hand vrij. De hand die vrij blijft gebruikt men om zich aan de leuning vast te kunnen houden of contact met de aangrenzende muur te houden.

Doe een juiste LMRA: houdt rekening met het mee te torsen materiaal en gereedschap. Desnoods loop je twee keer de trap op en af.

Gebruik van een schouder- of rugtas is verplicht, loop desnoods twee keer de trap op en af.

Spreek elkaar aan wanneer men geen hand aan de leuning heeft


Wat doet Heijmans met meldingen over vallen van trappen?
 • Ondersteuning bij uitrol instructie “betreden trappen” door leidinggevende op het project
 • Extra focus (vragen) in de WPI-app
 • GO! sessies 'vallen van trap' met onze (vaste) monteurs in het kort cyclische werk
 • Aanschaf van schoudertassen voor het dragen van gereedschap en apparaten/materialen, zodat handen vrij komen.
 • Toezicht op het gebruik van draagtassen en instructie.

Het (onvoldoende) aanspreken op onveilig gedrag, teveel in één keer meetorsen, is één van de oorzaken van onveilige situaties bij het betreden van trappen. Het is relevant na te denken hoe we dit proactieve gedrag gaan stimuleren.