GO! Leereffect
Onvolledige uitgassing van lijm zorgt voor een steekvlam bij opvolgende laswerkzaamheden
Wat is er gebeurd?


In een technische ruimte in de kelder is tijdens het lassen van de stalen leidingen van de warmteterugwinning een steekvlam ontstaan.

De steekvlam kwam uit de met aluminiumfolie bekleedde glaswolisolatie van het luchtkanaal boven de te lassen leiding. Deze isolatie is woensdagmiddag daarvoor op 8 september 2021 op het kanaal gelijmd. De lijm die vluchtige organische stoffen bevatte is minder dan 24 uur voor het incident aangebracht


Hoofdoorzaak

Na bestudeerden van diverse veiligheidsinformatiebladen is de conclusie dat vluchtige organische stoffen in de lijm nog niet volledig waren uitgedampt en zich hebben opgehoopt in het isolatiemateriaal. Met als gevolg dat toen er laswerkzaamheden werden uitgevoerd er een steekvlam is ontstaan. Bij veel van dit soort gebruikte lijmen wordt een uithardtijd van 24 tot 36 uur genoemd.


Gevolgen

De lasser (onderaannemer) heeft direct zijn schuimblusser gebruikt en de vlam gedoofd.

Het betreffende isolatie materiaal is verwijderd om te controleren of het vuur volledig gedoofd was.

De lasser en zijn collega hebben de technische ruimte daarna schoongemaakt van isolatiemateriaal en blusschuim. Na inspectie bleek dat met uitzondering van het verwijderde isolatiemateriaal de steekvlam verder geen schade heeft veroorzaakt. Er was geen persoonlijk letsel.

Leerpunten

Op basis van de diverse veiligheidsinformatiebladen zijn dit de volgende leerpunten:


  1. Draag zorg dat activiteiten (hete werkzaamheden* en isoleren met gebruik van lijm) qua planning zowel fysiek als in tijd zoveel mogelijk gescheiden worden. Voer bij voorkeur de werkzaamheden volledig na elkaar uit.


  1. Als er met vluchtige organische stoffen (oplosmiddelen) gewerkt wordt in de zelfde ruimte voer dan geen hete werkzaamheden uit. Houd minimaal 36 uur tussen de werkzaamheden in acht.


  1. Is 36 uur niet mogelijk dan wordt een explosiemeter (LEL meting) geadviseerd om vast te stellen of nabij de hete werkzaamheden mogelijk explosieve dampen aanwezig zijn.


* = las-,snij- of slijpwerkzaamheden