GO! Leereffect
09-03-2022 Dodelijk ongeval met heistelling

Beste collega's

Het is zo'n telefoontje waarvan je hoopt om het nooit te krijgen, maar woensdag 9 maart kreeg ik het toch. De projectmanager van N3 Amstelwijck belde mij om te vertellen dat er een ernstig ongeval was gebeurd met dodelijke afloop. Vreselijk. Helaas is dit ondanks al onze aandacht voor veiligheid toch gebeurd.
Met een mix van emoties en betrokkenheid zijn er collega's naar de bouwplaats gegaan om daar te ondersteunen, en is er direct een crisisteam ingericht. Ik kon alleen met een gevoel van machteloosheid het team van een afstand bijstaan gezien ik als gevolg van Corona in quarantaine zat. De nasleep van dit ongeval zal nog enige tijd duren. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en andere betrokkenen. Laten we samen hiervan leren zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Gijs Boor

Wat is er gebeurd?

In de ochtend van woensdag 9 maart werden we opgeschrikt door een ongeval op ons werk langs de A16/N3 bij Dordrecht, waar wij geluidsschermen plaatsen.

Een medewerker van een onderaannemer is hierbij om het leven gekomen. Dit was verschrikkelijk nieuws, waarbij onze eerste gedachten uitgingen naar de familie van het slachtoffer, direct betrokkenen en collega’s.
 
Het ongeval vond plaats op de bouwplaats tijdens werk met een heistelling. Onze collega’s op het project en andere betrokkenen zijn ter plekke opgevangen. Slachtofferhulp was ter plaatse beschikbaar via zowel de politie als Heijmans. Uiteraard is de Arbeidsinspectie ingeschakeld en hebben wij het werk stilgelegd.

Binnen een uur na de melding is ons Crisisteam bij elkaar gekomen. Gedurende de dag hebben we  met ondersteuning vanuit afdeling Veiligheid, HR, slachtofferhulp, afdeling communicatie, etc. getracht om deze zwarte dag in goede banen te leiden.

Ondanks dat het een emotionele dag was voor alle betrokkenen, hebben we onze verantwoordelijkheid gepakt en met veel collega’s een bijdrage kunnen leveren aan het verdere verloop van de dag en dagen erna.


Wat zijn de oorzaken?

Op moment van schrijven is het ongeval nog in onderzoek bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Onderaannemer. Vanuit Heijmans doen we ook onderzoek naar dit incident. De volgende feiten zijn vastgesteld:
-    Het betrof een Vermeer 1200 machine waarvan het bovenste deel van de makelaar op het slachtoffer is gevallen.
-    De makelaar is ter hoogte van het scharnierende deel losgekomen.
-    De makelaar van de machine is in beslag genomen door de Arbeidsinspectie, zij doen nader onderzoek

Wat kan jij doen?

Als verantwoordelijke voor een heimachine zorg je ervoor dat:

 • De heimachine waarmee je werkt op orde is. Wat betekent:
  • Dat de heimachine jaarlijks gekeurd is
  • Dat voor de start van de werkzaamheden op het project een opstellingskeuring is uitgevoerd (dit hoeft niet altijd door een externe partij uitgevoerd te worden)
  • Dat je voor start van je werkzaamheden een LMRA uitvoert
 • De ondergrond waarop de heistelling komt te staan is voldoende draagkrachtig.
 • Je altijd hijst binnen de capaciteit van de machine
 • Je de borgingspunten aan de machine juist aanbrengt en je controleert deze regelmatig.
 • Je tijdig onderhoud of reparatie uit (laat) voeren.

Als projectverantwoordelijke zorg je ervoor dat:

 • Er duidelijke afspraken zijn gemaakt over een stabiele opstelling van de heistelling
 • Er een veilige opstelling van de heimachine is voor de medewerkers en de omgeving
 • Op alle projecten van Heijmans een open gesprek is over veiligheid. (On)veilige situaties worden gemeld, besproken en opgelost. Dit hebben we in ons GO! Kompas afgesproken.

Elke medewerker op een bouwplaats van Heijmans:

 • Mag zich uitspreken over een (on)veilige situatie. Kijk niet weg en spreek elkaar aan. Zo maken we de bouw samen veiliger.
 • Voert voor de start van de werkzaamheden een LMRA uit

Als medewerker in de heibranche:

 • Roepen we je op om twijfels of vragen over de veiligheid aan heistellingen te melden. Contactgegevens vind je onderaan deze nieuwsbrief.  
Wat doet Heijmans?

Heijmans heeft meteen na het incident een Crisisteam opgericht om alle acties te stroomlijnen. Denk hierbij aan:

 • Begeleiding van de collega’s. In deze situatie, maar ook omdat er in het verleden iets  gebeurd kan zijn wat nu bovenkomt
 • Assisteren van de (onder)aannemer op gebied van HR
 • Communicatie naar de omgeving
 • We controleerden het machinepark van de onderaannemer op deze locatie
 • Als Heijmans zullen we de komende periode meerdere bouwplaatsen gaan bezoeken om de veiligheid te toetsen van de heistellingen

We zijn beschikbaar voor informatie over deze nieuwsbrief, dit kan bij:

 • Gijs Boor gboor@heijmans.nl 06 - 55 11 39 25 (manager) of
 • Jaap van der Woude jwoude@heijmans.nl 06 - 10 81 36 26 (Veiligheidskundige)
Verwijzingen

Meer informatie over heistellingen kan je vinden op de volgende pagina’s
•    NVAF: opstellingskeuringen
•    GO! Kompas, toolbox over GO! Kompas