GO! Leereffect
Uitgegleden van klein talud
Wat is er gebeurd?

Tijdens lopen op de bouwplaats is een medewerker uitgegleden op een klein talud (50-60cm)

De betreffende medewerker is uitgegleden en heeft zich daarbij zo geblesseerd dat hij meerdere weken uit de roulatie was.

Op het project waren diverse maatregelen genomen om uitglijden en struikelen te voorkomen. Zo was er bijvoorbeeld:

 • zand over de klei gestrooid om gladheid te voorkomen
 • zijn er diverse taludtrappen op het werk aanwezig
 • zijn diverse gebieden afgeschermd door middel van leuning werk
Hoofdoorzaak

Ondanks de aanwezige talud trap is de medewerker toch via het talud afgedaald. Hierdoor is de medewerker uitgegleden.

Overige oorzaken

Ondanks de aanwezig taludtrap is de medewerker toch via het talud gelopen. Dit kan de volgende redenen hebben gehad:

 • Het betrof een talud van ongeveer 50cm. Hierdoor is het risico op uitglijden niet goed ingeschat.
 • De aanwezige taludtrap stond relatief ver van de werklocatie af.
 • Het aantal beschikbare trappen was gezien de grote van de bouwplaats beperkt.
 • De locatie van de taludtrap was niet meer de meest voor de hand liggende voor de werkzaamheden die de medewerker uitvoerde.
Maatregelen

De volgende maatregelen zijn genomen:

 • De locaties van de taludtrappen zijn nog een keer bekeken en aangepast aan de actuele situatie.
 • Samen met de bouwplaatsmedewerkers is er een ronde over het bouwterrein gelopen om knelpunten in beeld te brengen.
 • Er is een toolbox gehouden om de oorzaken en leerpunten uit dit incident te bespreken.
Leerpunten

Wat kunnen we hieruit leren?

 • Een ongeluk zit in een klein hoekje. Was je altijd bewust van de risico's!
 • Gebruik de aangewezen looproutes en trappen. Als die er niet zijn, zorg (in overleg met je uitvoerder) dat ze er komen.
 • Houdt de looproutes, leuningen en trappen in stand en pas indien nodig de route of de plaats aan als de werkzaamheden veranderen.
 • Heb je goede ideeën hoe het beter kan op je bouwplaats? Spreek je uit!