GO! Leereffect
06-07-2022 Vlamboog bij raken van middenspanningskabel
Aanleiding


Tijdens voorbereidende werkzaamheden voor bodemonderzoek boorde een medewerker met een grondboor een gat in de nabijheid van een 10 kV middenspanningskabel. 

Wat zijn de oorzaken?

Medewerker hield de boortekening aan ondanks het feit dat op deze boortekening een boring in de nabijheid van een 10 kV kabel ingetekend was. De KLIC melding was aanwezig en er werd op locatie met de hand een proefgat gegraven (door sterke wortelgroei en hoge grondwaterstand was dit heel lastig). Er werd geen kabelzoeker gebruikt.

In de werkvoorbereiding was men onbekend met de voorwaarden van de netbeheerder (in de voorwaarden staat dat je bij grondwerkzaamheden in de nabijheid van midden- en hoogspanning op tenminste 2m afstand van de kabel moet blijven). 

Looppad naar transformatorhuis; inclusief voorsteken
Voorsteken