GO! Leereffect
(De)montage torenkraan
Wat is er gebeurd?

Op een project heeft onlangs een ongeval plaatsgevonden bij de demontage van een torenkraan. Bij het afbouwen van de torenkraan is een monteur met de personenlift gekanteld en van de centraal ballast gevallen. De monteur heeft geluk gehad en heeft slechts lichte verwondingen opgelopen bij dit incident, het had echter veel slechter kunnen aflopen.

Om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van dit ongeval.

Wat zijn de oorzaken?

Zoals bij elk ongeval zijn er meerdere oorzaken die leiden tot een incident.

  • Bij de montage van de lift is afgeweken van de montage voorschriften van de leverancier.
  • Verankeringen zijn niet aangebracht zoals voorgeschreven.
  • Tijdens het gebruik van de lift is een steigerbuis waaraan de verankering vast zat beschadigd geraakt.
  • Bij de (de)montage werd opgemerkt dat de verankering niet goed was aangebracht en dat de steigerbuis beschadigd was. Er is toen door de montageploeg zonder overleg, naar eigen inzicht gekozen voor een oplossing om de lift af te bouwen.

 Er is door de montageploeg met de beste bedoelingen gehandeld echter wanneer iets afwijkt van de (de)montagevoorschriften moeten eerst de afwijkingen worden hersteld om vervolgens op de juiste manier verder te gaan. Dit zijn mogelijk extra handelingen maar borgen wel dat een dergelijk incident niet kan plaatsvinden.

Gevolgen
  • Bij de val met de personenlift is een van de monteurs licht gewond geraakt
  • Er is schade ontstaan aan de liftkooi en ander materieel
Andere leerpunten

Naast de directe oorzaken en leerpunten kwamen er bij dit ongeval nog een paar leerpunten naar voren. Het inkoop- en begeleidingsproces voor de inzet van de torenkraan zoals dit nu op de bouw plaatsvindt is onvoldoende vastgelegd. Het is onduidelijk waar in de Heijmans-organisatie de taken en verantwoordelijkheden liggen.

De (de)montageploeg gaf aan het uitvoeringsteam aan dat ze deze kraan binnen een dag konden demonteren echter in het werkplan en volgens de gemaakte afspraken zou dit 1,5 tot 2 dagen duren. Hierdoor zette de ploeg extra druk op zichzelf om het werk eerder af te hebben. Dit kan lijden tot fouten.

Wat kan jij doen?

Controleer voordat je begint met werken met materieel altijd of deze beschadigd is. Of dit nu (de)montagewerkzaamheden zijn, of dat je het materieel zelf gebruikt. Wanneer je materieel gebruikt, gebruik dit altijd volgens de voorschriften van de leverancier. Zoals hier: (de)monteer de personenlift volgens de instructie van de leverancier.

Wat doet Heijmans?
  • De procesafspraken tussen materieelbeheer en woningbouw goed vastleggen
  • Afspraken maken met de (de)montageploegen over het volgen van de (de)montage instructie
  • Afspraken maken met de (de)montageploegen over het niet zelf opvoeren van de druk maar de afgesproken planning aanhouden.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Jan Kees Langezaal (K&V)