GO! Leereffect
17-01-2023 Losliggende gasfles in werkbus veroorzaakt veel schade
Wat is er gebeurd?

De medewerker reed vroeg in de ochtend vanuit thuis naar zijn werk. Hij kwam in een slip terecht en komt daarbij tot stilstand tegen een boom. Na afhandeling van het ongeval zijn collega's naar het autoschadebedrijf gegaan om het materieel en materiaal, dat in de bus aanwezig was, te verwijderen.

Er wordt een losliggende gasfles, inclusief drukregelaar, op de vloer van de werkbus gevonden. Door het ongeval is de gasfles gaan schuiven en heeft daarbij diversen schades aangericht aan gereedschap en materiaal.


Hoofdoorzaak

De gasfles bleek niet vastgezet te zijn geweest, er was ook geen voorziening beschikbaar in de bus om de gasfles vast te kunnen zetten. Men is zich onvoldoende of niet bewust van het risico van een losliggende gasfles.

Overige oorzaken

Een werkbus waarop geen winterbanden liggen heeft meer kans om bij een ongeval betrokken te raken , wat vervolgens weer aanleiding kan zijn tot het rondvliegen van materieel in de bus zelf.

Gevolgen

De mogelijke gevolgen bij het niet vastzetten van een gasfles kunnen erg groot zijn, dit kan een explosie veroorzaken als de appendages er af breken, gas vloeit dan uit de fles en het ongeval kan het gas doen ontsteken en een explosie veroorzaken. 

Een Acetyleen fles zou in dit incident nog gevaarlijker kunnen zijn, bij heftige beweging kan deze spontaan druk opbouwen door een chemische reactie en vervolgens direct exploderen.

Maatregelen

De volgende punten zijn dan ook belangrijk met betrekking tot maatregelen:

 • Zorg er voor dat werkbussen voorzieningen hebben als er gasflessen meegenomen moeten worden.
 • Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de risico's bij het vervoeren van gasflessen, geef ze een gedegen instructie.
 • Controleer regelmatig met en bij elkaar of de voorzieningen nog voldoen en dat iedereen zich aan de afspraken houdt.
 • Zorg ervoor dat de werkbus goed wordt onderhouden en voorzien is van de juiste banden voor het seizoen.
Wat hebben direct na het incident gedaan?
 • Voorzieningen voor gasflessen getroffen in werkbussen aan de hand van het veiligheid informatie blad van de gasfles.
 • Andere losstaande zaken gecontroleerd in de werkbus  en zo nodig vastgezet
 • Collega's geïnformeerd door middel van een toolbox.
Wat kan jij doen?
 • Zet gasflessen vast in je werkbus volgens de eisen van het veiligheid informatie blad met de juiste middelen
 • Controleer of andere zaken in je werkbus ook vast staan om schade of gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Zorg er voor dat de juiste banden onder de werkbus zijn geplaatst voor het betreffende jaargetij.
 • Check bij elkaars werkbus of alles geregeld is, samen zie je meer dan alleen.
 • Neem met enige regelmaat de tijd om je werkbus op orde te houden.