GO! Leereffect
21-03-2023 Heistelling valt om tijdens inladen heipaal
Wat is er gebeurd?

Om 07:00u, in de ochtend van 17 februari heeft er een incident plaats gevonden tijdens heiwerkzaamheden op een project van Heijmans Woningbouw.

Tijdens het inladen (inhijsen en slepen) van een heipaal, is een heistelling ten val gekomen. Hierbij is enkel materiële schade veroorzaakt.


Oorzaak

Dit incident is niet te herleiden aan één enkele oorzaak. Zoals vaker bij incidenten betreft het een samenloop van meerdere oorzaken.

 • De machinist heeft een verkeerde inschatting gemaakt, waar ervan uit werd gegaan dat de paal over de onderliggende paal zou schuiven, waarna vervolgens;
 • De punt van de paal is klem komen te zitten tussen een reeds geslagen paal en twee palen die in opslag lagen;
 • De afstand van de heistelling tot de in te hijsen heipaal, waarbij hoogstwaarschijnlijk de hijstabel is overschreden, heeft overbelasting van de maximaal toegestane last veroorzaakt.

De draagkracht van de bouwput was correct en heeft binnen dit incident geen enkele invloed gehad. Onderzoek na het ongeval wijst uit dat er geen enkele verzakking plaats heeft gevonden.
Overige oorzaken
 • Gedurende de werkzaamheden was er minimale verlichting;
 • De opgeslagen palen waren gelost tussen reeds geslagen palen;​​​​​​​
 • De stelling heeft een zwenkende beweging gemaakt, waardoor de machinist geen zicht had op het feit dat de paal klem kwam te zitten;
 • Heibaas heeft geen toezicht gehouden tijdens het inladen van de paal.
Gevolgen

Materiële schade

 • De heistelling is omgevallen, daarbij is deze op de cabine terecht gekomen. De machinist heeft hierbij geen letsel opgelopen.

Nieuw geval van bodemverontreiniging

 • Doordat de stelling op zijn kant lag, zijn er vloeistoffen uit de stelling gelekt, die een nieuw geval van bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Deze verontreiniging is volledig gesaneerd.
Wat kan jij doen?

Als projectverantwoordelijke zorg je ervoor dat:

 • Er een startbespreking, voorafgaand aan de werkzaamheden, plaatsvindt met betreffende onderaannemer. Waarin afspraken worden gemaakt over o.a.:
  • Voldoende oriëntatie verlichting;
  • Een goed begaanbare en ordelijke bouwplaats, waarin logistieke bewegingen en laad- en losplaatsen zijn besproken;
  • De bouwput draagkrachtig en droog is.

Als verantwoordelijke voor een heimachine zorg je ervoor dat:

 • Er voldoende werkverlichting, gedurende de werkzaamheden, aanwezig is;
 • Dat er bij bijzondere handelingen, zoals het inladen van een heipaal, altijd toezicht is vanuit de heibaas;
 • Je een heipaal die zich buiten het hijsgebied (conform hijstabel) bevindt, eerst naar je toe haalt middels een tweesprong;
 • Dat je voor de start van de werkzaamheden een LMRA uitvoert;
 • Je altijd hijst binnen de capaciteit van je machine.

Als medewerker op een bouwplaats van Heijmans zorg je ervoor dat:

 • Je voor de start van je werkzaamheden een LMRA uitvoert;
 • Je jezelf niet begeeft in het hijsgebied van de stelling;
 • Je jezelf uitspreekt over een (on)veilige situatie. Kijk niet weg en spreek elkaar aan. Zo maken we de bouw samen veiliger.
Wat doet Heijmans?
 • Interne kennis delen tussen Heijmans Funderingstechnieken en overige projectteams binnen Heijmans. Zodat ook overige projectteams binnen Heijmans een basis krijgen in het herkennen van risico’s binnen funderingstechnieken;
 • Het opstellen en delen van dit GO! Leereffect om lering te trekken uit dit incident, zowel intern als extern.

Heb je vragen over dit GO! Leereffect, dan kun je contact opnemen met Jordy Langens, Coördinator Veiligheid, Heijmans Woningbouw Zuid.