GO! Leereffect
18-02-2023 Vlaggenmast afgebroken bij harde wind
Wat is er gebeurd?

Op een project van Heijmans waar wij het beheer en onderhoud uitvoeren is een vlaggenmast op het buitenterrein door harde wind afgebroken. De gevallen mast heeft het been van een aanwezige bezoeker licht geraakt. Gelukkig is hierbij geen noemenswaardig letsel opgetreden.

Oorzaken van het incident

De voet van de vlaggenmast is van metaal waarop een stalen bus is gelast. Hierover is aluminium mast geplaatst en vastgezet. De mast is omgewaaid als gevolg van hard wind in combinatie met metaalmoeheid/scheurvorming in de las. Er is verder geen handleiding aanwezig van de destijds gekochte vlaggenmasten waardoor er geen gegevens bekend zijn over de maximale afmeting van de vlaggen of het maximale gewicht van de vlaggen en het benodigde onderhoud aan de masten.

Maatregelen

Als eerste zijn de overige aanwezige vlaggenmasten gecontroleerd op gebreken en verwijderd. Vanwege ontbreken van verdere gegevens van de masten (leverancier is inmiddels failliet) is besloten alle masten te gaan vervangen en het periodiek onderhoud af te stemmen op de voorwaarden uit de handleiding van deze nieuwe masten/het advies van de leverancier.

Wat doet Heijmans?

Er zijn meer projecten waar ook vlaggenmasten staan en een beheersverplichting op zit. Daarnaast staan ook op Heijmans locaties vlaggenmasten. De huismeesters van de Heijmans vestigingen informeren zodat bij de periodieke inspectie de staat van vlaggenmasten wordt gecontroleerd. Tevens de service organisatie informeren om bij contracten van Heijmans met beheerverplichtingen op vlaggenmasten de benodigde acties te laten nemen die noodzakelijk zijn om dit soort incidenten te voorkomen.

Neem eventueel voor vragen contact op met de Jelle Mol (afdeling Veiligheid).