GO! Leereffect
13-11-2023 Dodelijk ongeval met verkeersregelaar

Beste Collega’s

Nog geen maand geleden hield ik met een van onze collega’s, werkzaam binnen de Graaf Reinald Alliantie van project Gorinchem Waardenburg, het calamiteiten- en incidentenprotocol tegen het licht. Niet wetende dat we deze op maandag 13 november nodig bleken te hebben. Dit naar aanleiding van een zeer ernstig ongeval waarvan de melding afgelopen maandag vroeg in de ochtend binnenkwam.
Kort daarna kwam het verschrikkelijke nieuws. Nieuws waarvan je tot op dat moment hoopt op een andere afloop: een dodelijk ongeval waarbij een verkeersregelaar onder een vrachtwagen is gekomen. Verslagenheid en leegte komen naar boven, gevolgd door een intensieve dag voor alle Alliantie medewerkers en diverse Heijmans collega’s. 

Onze eerste gedachten gaan uit naar de familie van het slachtoffer. Daarnaast is er de afgelopen dagen veel ondersteuning en ruimte gegeven aan de betrokkenen, wat de benodigde opvolging zal krijgen. De impact is op vele wijzen merkbaar en heeft op mij een diepe indruk gemaakt. De term slachtoffer krijgt kleur, met een naam, een gezinssituatie, een leven. 

Een groot compliment wil ik maken naar de betrokken collega’s hoe er is geschakeld in de zorg voor elkaar, vanuit kwetsbaarheid en verbinding. Vanuit ons gele hart.

Komende periode zal er naast nazorg ook energie worden gestoken in onderzoek en analyses. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan lijkt het ons goed om jullie mee te nemen in aandachtspunten welke ons kunnen helpen om ongevallen / incidenten in relatie tot aanrijdgevaar te voorkomen.

Bart Müller, Manager Centrale Projecten

Wat is er gebeurd?

Op maandagochtend 13 november zijn wij opgeschrikt door een ongeval op ons combinatiewerk van de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg (GoWa) Een verkeersregelaar die via de combinatie werd ingehuurd, is hierbij om het leven gekomen. De verkeersregelaar is onder een achteruit rijdende vrachtwagen gekomen. 

Onze collega’s op het project en andere betrokkenen van collega-bedrijven zijn ter plekke opgevangen. Slachtofferhulp was ter plaatse beschikbaar. Uiteraard is de Arbeidsinspectie ingeschakeld en hebben wij het werk stilgelegd. 

Wanneer dit ongeval herinneringen oproept of je wil over veiligheid in zijn algemeenheid praten, dan kan dat uiteraard. Dit kan met je leidinggevende of HR-contactpersoon. 

Oorzaken van het ongeval

De exacte toedracht van het ongeval wordt momenteel onderzocht door de Alliantie en (separaat) het Openbaar Ministerie. Zodra dit onderzoek is afgerond delen we de uitkomsten om van het ongeval te kunnen leren.

Maatregelen

Op dit moment weten we de directe oorzaken van het ongeval niet. Wel kunnen we de maatregelen die we samen afgesproken hebben om aanrijdingen te voorkomen nog eens onder de aandacht brengen. Zodra er meer bekend is, wordt dat ook verwerkt in dit leereffect. 

In het beleid reductie aanrijdgevaar zijn de volgende stappen afgesproken:

 1. Elimineer de bron. Zorg dat voertuigen/machines niet in de buurt van personen hoeven te komen.
 2. Scherm de bron af. Kun je de bron van het aanrijdgevaar afschermen door bijvoorbeeld een fysieke barrière of door afstanden te vergroten.
 3. Neem organisatorische maatregelen. Dit kan je doen door voldoende verlichting aan te brengen of de bouwplaats zo in te richten dat er eenrichtingsverkeer is en alleen achteruit te rijden als dit niet anders kan.
 4. Neem technische maatregelen. Technische maatregelen kunnen 360 graden zicht of waarschuwingssystemen zijn.
 5. Neem persoonlijke maatregelen. Zorg voor dragen van schone zichtbaarheidskleding. Ook het principe van “zie je mij/zie ik jou” helpt hierbij.
 6. Leg het werk stil en ga in gesprek als bovenstaande maatregelen niet of onvoldoende genomen worden

Alle maatregelen kan je teruglezen op de website www.reductieaanrijdgevaar.nl

Wat kan jij zelf doen?
 • Ga nooit in de line-of-fire staan. Bepaal voor jouw werkzaamheden wat dit betekent.
 • Draag hoge zichtbaarheidskleding en zorg dat je zelf ook genoeg zicht hebt
 • Maak contact met machinisten/chauffeurs. 
 • Rij niet achteruit als je niet weet (of kan overzien) wat er achter de machine/voertuig aanwezig is.
 • Als chauffeur controleer je je machine op 360 graden zicht
Wat doet Heijmans?
 • We hebben aandacht voor betrokken collega's en treffen aanvullende maatregelen op het project waar dit nodig is.
 • We doen onderzoek en vooruitlopend hierop delen we dit GO! leereffect.
 • We houden onze huidige normen tegen het licht en kijken waar dit aanscherping vraagt. 
 • Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, wordt bepaald welke aanvullende acties nodig zijn en wordt dit GO! Leereffect aangepast.