GO! Leereffect
26-04-2024 Exploderende PUR
Wat is er gebeurd?

Na het leggen van de begane grondvloer en het aansluiten van leidingen moet de vloer worden afgewerkt. In de vloer zijn  sparingen gemaakt die niet volledig aansluiten op de leidingen die er doorheen lopen. Deze moeten worden dichtgemaakt met behulp van PUR. Naderhand wordt de vloer verder dichtgezet met mortel waarna er uiteindelijk een dekvloer op wordt aangebracht.

Voordat de medewerker de sparing (gedicht met PUR) kan verdichten met mortel, moet de medewerker het overtollige uitgezette PUR wegsnijden. Deze PUR is 3 dagen geleden aangebracht en zou volledig uitgehard moeten zijn. Tijdens het wegsnijden van de PUR zat de medewerker op de knieën en bij het aansnijden spatte de PUR uiteen waardoor er spetters in het gezicht van de medewerker terecht zijn gekomen.

Hoofdoorzaak

De PUR was niet compleet uitgehard.

Overige oorzaken

Door een slechte menging van de 2 componenten waaruit PUR is opgebouwd heeft de PUR niet compleet uitgehard. Dit zorgt ervoor dat dit zacht is gebleven en dat de aanwezigheid van restanten gas hebben kunnen zorgen voor een verhoogde druk. 

Gevolgen

Door het niet dragen van de juiste PBM's (bril/handschoenen/lichaams- en adembescherming) is er PUR terecht gekomen in het oog van de medewerker. Gelukkig heeft het team goed gehandeld bij dit incident. Er was een oogdouche beschikbaar en de medewerker kon snel terecht bij de eerste hulp. Er is daarom geen blijvende schade bij de medewerker n.a.v. het incident.

Maatregelen

Direct na het incident is er contact gezocht met de leverancier en producent van de PUR. Hier is de vraag gesteld hoe dit kan gebeuren en of het überhaupt mogelijk is. Hier wordt aangegeven nog nooit zoiets te hebben gehoord en dat het niet mogelijk is dat er een "uiteenspatting" plaatsvindt.

Wel is er aangeboden om een toolbox te geven over het onderwerp PUR, welke reeds heeft plaatsgevonden.

Leerpunten

Naar aanleiding van dit incident is het belang van het dragen van PBM's weer duidelijk geworden. Ook al is de PUR uitgehard is het daarom van belang om altijd de veiligheidsbril te dragen.