01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Alcohol- en drugsbeleid
Water is gezond.
Alcohol is schadelijk
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Als ik de avond ervoor flink aan de borrel heb gezeten, dan merk ik daar de volgende dag niets van.
 2. Ik ga niet in gesprek met een collega als ik een vermoeden heb dat hij alcohol op het werk gebruikt.
Introductie

Tijdens deze Toolbox meeting besteden we aandacht aan het het Alcohol-, drugs en medicijnbeleid van Heijmans. Het gebruik of in het bezit hebben van alcohol of drugs op het werk is verboden. 

Te veel of te vaak drinken kan tot problemen leiden. Thuis, in het verkeer en ook op het werk kan alcohol-, en/of drugsgebruik zeer ernstige gevolgen hebben. Probleemdrinkers en drugsgebruikers hebben een hoger verzuim op het werk en lopen meer risico bij een (bedrijfs-)ongeval betrokken te raken. De kwaliteit van het werk en de productiviteit lopen terug. Onder alcohol- en drugsbeleid valt ook het gebruik van medicijnen; anders dan in overleg met of door een arts is voorgeschreven.

Als je vermoedens hebt dat iemand op het werk alcohol of drugs gebruikt, kunnen dit signalen zijn:

• overmatig zweten;
• ruiken naar alcohol of drugs;
• veel vaker verzuimen;
• verlies van concentratievermogen;
• fouten maken en/of minder kwaliteit leveren;
• verstoorde relaties met collega’s.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Onveilig werken;
 • Kans op ongevallen;
 • Letsel;
 • Reactie,- en concentratievermogen vermindert;
 • Fouten maken en/of minder kwaliteit leveren;
 • Veel vaker verzuimen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat kun jezelf doen?

 • Let in het algemeen op afwijkend gedrag van collega’s;
 • Kijk niet passief toe als er een vermoeden van misbruik is;
 • Ga in gesprek met iemand als die op het werk alcohol of drugs gebruikt;
 • Bespreek de situatie met je leidinggevende;
 • De leidinggevende dient bij ernstige gevallen de bedrijfsarts in te lichten.

Het Alcohol,- en drugsbeleid van Heijmans

Het is verboden tijdens werktijd en binnen de kantoren en terreinen van Heijmans:

 • in het bezit te zijn van drugs of deze te gebruiken;
 • alcohol te nuttigen (tenzij door de directie uitdrukkelijk toestemming is verleend);
 • alcoholische dranken, drugs en medicijnen in bedrijfsvoertuigen te nuttigen. Dit is niet toegestaan voor zowel de chauffeurs als de mede-inzittenden.

Wees je bewust van eventuele bijwerkingen van medicijnen:

 • Lees altijd de bijsluiter van medicijnen, waarin informatie is te vinden over bijwerkingen, 
 • Stel je leidinggevende op de hoogte als je medicijnen gebruikt die de prestaties kunnen beïnvloeden; in dit kader vallen ook medicijnen die het bewustzijn of de (rij)vaardigheid beïnvloeden.

Sancties

Als het vermoeden bestaat dat iemand onder invloed is van alcohol en/of drugs c.q. frequent gebruiker is, gaat de bedrijfsleiding, eventueel samen met de HR manager, een gesprek met betrokkene aan. In dat gesprek komen de volgende zaken aan bod:

 • Benoem wat is opgevallen. Geef dit aan met gegevens over werkprestaties, verzuim, incidenten etc. 
 • Vraag of medewerker dit (h)erkent 
 • Overtuig betrokkene dat zijn functioneren moet verbeteren en/of dat de veiligheid in het geding is.

Indien er geen verbeteringen optreden met betrekking tot alcohol-, drugs- en medicijngebruik kunnen de volgende maatregelen genomen worden: 

 • Schriftelijke waarschuwing; 
 • Schorsing;
 • Beëindiging van het dienstverband.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.