01 Organisatorische aspecten
 >  Bewust smartphone gebruik
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Bespreek onderstaande stellingen met collega's:

 • Ik gebruik mijn smartphone op mijn werk alleen voor de GO!App.
 • Voor privézaken bel ik alleen tijdens mijn pauze.
 • Als bestuurder van een rijdend voertuig houd ik geen mobiele elektronische apparatuur (smartphone, tablet, etc.) vast.
 • Als ik mijn smartphone gebruik, sta of zit ik altijd op een veilige plek.
Introductie

De voordelen van de intrede van de smartphone zijn ons algemeen bekend. We kunnen eigenlijk niet meer zonder. Eén van de voordelen is dat we op elk moment van de (werk-)dag bereikbaar zijn. Het wordt bijna ook verwacht dat iedereen over een “mobieltje” beschikt. We bellen en appen dan ook overal; zelfs in de cabines van machines en op de bouwlocatie. Echter kleven er ook nadelen aan het gebruik van de smartphone.

Het gebruik van de smartphone tijdens het rijden en het werk is gevaarlijk. Tijdens het rijden en werken met machines moeten we niet afgeleid worden. Dit leidt namelijk tot situaties die de veiligheid van jezelf, je collega’s en de omgeving (derden) in gevaar brengen.

Wanneer is het gebruik van een smartphone/telefoon op een bouwplaats toegestaan?

 • Voor het melden van ongevallen en calamiteiten aan de eerstverantwoordelijke en voor het inschakelen van hulpdiensten.
 • Voor het melden van storingen aan machines of materieel die de voortgang van het productieproces belemmeren.
 • Voor het afroepen of bestellen van materialen of grondstoffen die op locatie verwerkt worden (bijv. leveringen van wapening, cement en beton e.d.).
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Je bent afgeleid door het gebruik van de smartphone en daardoor onvoldoende bewust bezig om het materieel bedienen;
 • Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan tijdens het bellen, bijvoorbeeld door het bellen in de buurt van materieel;
 • Tijdens het telefoneren, kun je in de gevarenzone terecht komen (wandelend telefoneren);
 • Als je een medewerker belt die in de uitvoering werkt, kan hij/zij worden afgeleid door het telefoontje.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Sta stil bij het voeren van gesprekken om vallen en struikelen te voorkomen.
 • Bel vanaf een veilige plek.
 • Bedien tijdens het bellen of het gebruiken van de smartphone geen machines.
 • Houd het gesprek kort!
 • Vraag aan de persoon die je belt of het veilig is dat je hem belt.
 • Voer alleen zakelijke gesprekken (bijv. voor het afroepen van materialen, het melden van storingen of incidenten en ongevallen)
 • Voer privégesprekken in de ingelaste rust en schafttijden.
 • Het is verboden om je smartphone in je hand te hebben tijdens het rijden!

Wanneer dient uw mobiele telefoon uit te staan;

 • Tijdens risicovolle werkzaamheden (hijswerk, werken op hoogte, enz.) en situaties waarbij je jezelf, anderen en mogelijk je omgeving in gevaar kan brengen.
 • Indien de regels van de opdrachtgever het gebruik van mobiele telefoons verbieden.
 • In een omgeving waar je met je mobiele telefoon het elektronische apparatuur kunt ontregelen.
 • In een explosieve omgeving, bijvoorbeeld chemische leidingen, besloten ruimte, enz.

Toevoeging over het deelnemen in Teams-vergaderingen in het verkeer:

Het is niet acceptabel als je vanuit het verkeer deelneemt aan Teams-vergaderingen. Vanuit de organisatie kwamen hierover diverse vragen. Wat is nu wel en niet toegestaan bij vergaderingen of gesprekken tijdens het rijden?

Voor de bestuurder geldt:

Wel: één op één handsfree bellen.
Niet: een connectie maken via de Teams-app of vergelijkbare toepassingen, zoals Zoom en WhatsApp. Oók niet als je de videoverbinding uitzet! In de praktijk blijkt dat dat voor significant meer afleiding zorgt. Om veiligheidsredenen vinden we dit onacceptabel!


Tips > Voor meer informatie

Bekijk dit filmpje!

Kijk ernaar en bedenk na het zien van deze (soms lachwekkende beelden) of jij jezelf of anderen hierin herkent.

Indien film niet zichtbaar is gebruik deze link: https://youtu.be/h5lkvQSJiZ4


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.