01 Organisatorische aspecten
 >  Bouwspraak
Introductie

Deze Toolbox gaat over de “Bouwspraak” en bestaat uit gebaren die men naar elkaar kan geven op de bouwplaats. Hiermee kan men elkaar in situaties van gevaar, op afstand waarschuwen. Naast de gebaren zijn er ook borden die bijvoorbeeld de gevaren van ontvlambare stoffen, onveilige situaties of milieugevaarlijke stoffen aangeven, waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is.


Maatregelen > bouwspraak.nl

Ga naar de website bouwspraak.nl

De bouwspraak is in meerdere talen beschikbaar. Door middel van de taalselectie kunt u de taal selecteren. 

Bespreek de bouwspraak gebarentaal met uw medewerkers.

link naar bouwspraak

Tips > hang de poster op!

Heb jij de poster al op de bouwplaats hangen?

Zo niet: download de poster van de website bouwspraak.nl of vraag via de K&V-afdeling een poster aan.


Download de poster van bouwspraak.nl


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.