01 Organisatorische aspecten
 >  Hybride werken:'Zo.... Halve dagen?'
Introductie

Deze toolbox is gericht op de veilige werkomgeving en over het goede gesprek. Er kan wrijving ontstaan op een project doordat je collega’s niet precies weten welke werkzaamheden jij of een collega uitvoeren binnen jullie project.

Sommige collega’s wonen verder weg of hebben nog andere projecten. Daarnaast is hybride werken (deels op kantoor/projectlocaties en thuis) meer de norm geworden gedurende de coronapandemie.

Deze toolbox is bedoeld als aanrijking om het goede gesprek met elkaar te voeren en eventuele wrijving met elkaar te bespreken. Een gezonde werkomgeving is belangrijk voor je eigen en andermans gezondheid.

In het goede gesprek behandelen we elkaar met normen en waarden. Heijmans staat voor een cultuur van aanspreken en ventileren, doe dit op een respectvolle manier. Dit kan naar de persoon waar je vragen naar hebt, maar ook naar de projectleider zijn.

Voorbeelden van wrijving

 • Waarom zijn er zoveel medewerkers van een bepaalde afdeling nodig binnen het project?
 • Niet precies weten welke werkzaamheden jouw collega’s precies uitvoeren.
 • Waarom is niet iedereen elke dag op kantoor/projectlocatie?
 • Waarom worden er verschillende werktijden gehanteerd?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Onveilige werksituatie;
 • Onderlinge samenwerking binnen het team is niet optimaal;
 • Onprettige werksfeer;
 • Personeel valt uit.
Interactie 'Stappenplan'
 1. Toelichting projectafspraken betreffende hybride werken op projectlocatie: (thuis)werkbeleid van het betreffende project. Toelichting op project specifieke afspraken door projectmanager. Hulpvragen hierbij;
 • Waren deze afspraken bekend bij iedereen?
 • Hoe loopt het met deze afspraken?
 • Houden we ons aan deze afspraken?
 • Zijn de afspraken nog actueel?

 1. Wie doet wat? Als er onduidelijkheid is, wie doet wat:
 • Optie 1: (teams die elkaar nog niet goed kennen): Voorstelronde waarin iedereen de volgende vragen behandeld;
 1. Wie ben je?
 2. Wat doe je in dit project? Waarvoor kan je bij mij aankloppen?
 3. Welke dagen ben je aanwezig en beschikbaar? En waarom?
 4. Tot wanneer ben je verbonden aan het project?
 • Optie 2: (teams die elkaar al beter kennen, eventuele herijking na verloop van tijd gedurende het project of in opvolgende fasen)
 1. Welke rol vervul jij binnen het project?
 2. Welke werkzaamheden doe je en waarvoor/waarom doe je die?
 3. Welke dagen ben je aanwezig en beschikbaar? En waarom?
 4. Voor welke zaken mag je bij mij aankloppen?
 5. Tot wanneer ben je verbonden?

         

Eventuele hulpvragen, wanneer er sprake is van wrijving binnen het team;

 • Welke wrijving is ontstaan?
 • Waarom/waardoor is deze wrijving ontstaan?
 • Wie kan de situatie uitleggen?
 • Hoe kan de situatie worden voorkomen?
Maatregelen en vervolg
 1. Vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt
 2. Geef je frustratie aan, maak het bespreekbaar!
 3. Wat ga jij hier in betekenen? En hoe ga je dat doen?
 4. Kijk eens mee met je collega
Afsluiting

Hoe worden de maatregelen uitgewerkt en wie zorgt ervoor dat dit gedeeld en nageleefd wordt?

Controle leereffect, mensen wegsturen met een goed gevoel.


Evaluatie van deze toolbox

Graag na eerste momenten dat de toolbox gegeven wordt, stuk feedback ophalen. Hoe wordt dit ervaren en wat kan er beter?


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.