01 Organisatorische aspecten
 >  Uczciwość i kodeks postępowania - czysty biznes
Dyskusja > Omów to z kolegami!

Zagadnienia do omówienia:

  1. Czym według Ciebie jest rzetelność?
  2. Co określa kodeks postępowania firmy Heijmans?
Wprowadzenie

W Heijmans traktujemy się na równi, bezpiecznie i z szacunkiem. To dla nas ważne, abyś z przyjemnością chodził do pracy. Abyś czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego też musimy postępować uczciwie, ponosić odpowiedzialność i dbać o innych oraz środowisko. Czasami jednak możesz stanąć przed niewygodnymi wyborami.

Kodeks postępowania zawiera wskazówki i wskazuje kierunek, co robić. W zakresie naszych ustaleń. Dobrego zachowania. Lecz także zgodności z prawem i przepisami. Kodeks postępowania dotyczy wszystkich osób związanych z firmą Heijmans: kierownictwa, (tymczasowych) pracowników, ale także naszych partnerów, podwykonawców i dostawców.

W Kodeksie postępowania ustaliliśmy, że:

  1. Traktujemy innych na równi i z szacunkiem
  2. Albo pracujemy bezpiecznie, albo nie pracujemy wcale
  3. Jesteśmy uczciwi i szczerzy*
  4. Usprawniamy, doskonalimy i utrwalamy

*Uczciwość według Heijmans = właściwe postępowanie, nawet gdy nikt nie patrzy.

Dyskusja > Omów to z kolegami!

Dokonaj analizy przypadku. Poproś wszystkich o wskazanie, czy uważają, że ten przypadek jest czerwony, pomarańczowy czy zielony i dlaczego.

  1. Przypadkowo widzisz na Facebooku, że kolega obwinia i oskarża innego kolegę o wszelkiego rodzaju niewłaściwe postępowanie. Wspomina również, że wszystko to dzieje się w Heijmans. Co robisz?
  2. Słyszysz, że kilku kolegów mówi między sobą, że zapisali godziny, których w rzeczywistości nie przepracowali, i traktują to jako swego rodzaju nagrodę, ponieważ ciężko pracowali. Co robisz?
  3. Ostatnio denerwuje Cię osoba X. Ciągle robi przerwę na papierosa i pierwsza wychodzi do domu o oznaczonej godzinie. Kiedy chcesz coś powiedzieć na ten temat, otrzymujesz następującą odpowiedź: „Co się wtrącasz, człowieku... idź pracować na policję, jeśli chcesz kontrolować ludzi” - krzyczy. Co robisz?

Chcesz omówić więcej dylematów? Zapoznaj się z tym dokumentem: Integriteit & Gedragscode - Toolkit-Zakelijk-Zuiver.pdf - Wszystkie dokumenty (sharepoint.com)