01 Organisatorische aspecten
 >  Integriteit & Gedragscode - zakelijk zuiver
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Wat is volgens jou integriteit?
  2. Wat staat er in de gedragscode van Heijmans?

Introductie

Binnen Heijmans behandelen we elkaar gelijkwaardig, veilig en met respect. We vinden het belangrijk dat je met plezier naar je werk gaat. En dat je jezelf veilig en prettig voelt. Daarom zijn integer handelen, verantwoordelijkheid dragen en oog hebben voor de ander en de omgeving onmisbaar. Maar soms kun je voor ongemakkelijke keuzes komen te staan. 

De Gedragscode geeft hiervoor handvatten en richting. Over onze afspraken. Over goede omgang. Maar ook over naleving van wetten en regels. De Gedragscode is niet vrijblijvend en geldt voor iedereen die met Heijmans te maken heeft: het bestuur, onze (tijdelijke) collega’s, maar ook onze partners, onderaannemers en leveranciers. 

In de gedragscode hebben we afgesproken met elkaar:

  1. We behandelen anderen gelijkwaardig en met respect
  2. We werken veilig of we werken niet
  3. We zijn eerlijk en integer*
  4. We verbeteren, verslimmen en verduurzamen

* integriteit volgens Heijmans = het juiste doen, ook als niemand kijkt. 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Leg een casus voor. Laat iedereen aangeven of hij dit rood, oranje of groen vindt en waarom. 

  1. Toevallig zie je op Facebook dat een collega een andere collega zwart maakt en beticht van allerlei misdragingen. Daarbij wordt ook vermeld dat dit allemaal bij Heijmans gebeurt. Wat doe je? 

  2. Je hoort een paar collega’s tegen elkaar zeggen dat ze uren hebben geboekt die ze feitelijk niet hebben gewerkt, ze zien het als een soort bonus omdat ze hard hebben gewerkt. Wat doe je?

  3. Je irriteert je de laatste tijd behoorlijk aan persoon X. Hij gaat om de haverklap een sigaret roken en is ook altijd stipt op tijd weg. Als je hier wat van zegt krijg je de volgende reactie: “Waar bemoei je je mee, man…ga lekker bij de politie werken als je mensen wilt controleren”, schreeuwt hij. Wat doe je?

Wil je meer dilemma's bespreken? Bekijk dan dit document: Integriteit & Gedragscode - Toolkit-Zakelijk-Zuiver.pdf - Alle documenten (sharepoint.com)