01 Organisatorische aspecten
 >  Keuren arbeidsmiddelen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik vind het niet zo belangrijk dat mijn gereedschap niet aantoonbaar gekeurd is
 • Ik controleer materieel waarmee ik werk altijd van te voren of deze in goede staat is
Introductie

Voor deze maand is de toolbox Keuren arbeidsmiddelen gekozen. We werken binnen Heijmans alleen met aantoonbaar gekeurde arbeidsmiddelen! Uit een rondgang op 30 projecten blijkt dat we ons hiervan nog te weinig bewust zijn. In 13% van de gevallen blijkt dat middelen wel gebruikt worden maar niet gekeurd zijn, dit is onacceptabel. Elektrisch handgereedschappen blijken in 9% van de gevallen gekeurd te zijn.

Het probleem zit in de volgende categorieën:

 • Handgereedschappen met motor  25% ongekeurd
 • Hijs en hefmiddelen: 23%
 • Klimmaterieel 21%
 • Verplaatsbare machines 25%

Aan jullie de dringende oproep om:

 • De medewerkers te wijzen op ons uitgangspunt: we werken alleen met aantoonbaar gekeurd gereedschap
 • Melding te maken indien dit niet het geval
 • Specifiek te kijken naar de vier categorieen zoals hier beschreven.

Voorbeelden van te keuren arbeidsmiddelen:

 • Hijsgereedschappen
 • Trilplaten
 • Veiligheidsharnas
 • Verdeelkasten
 • Elektrisch gereedschap
 • Kabelhaspel
 • Klimmaterieel
Risico's > Gebruik van ongekeurde arbeidsmiddelen
 • Elektrocutie
 • Onveilige arbeidsmiddelen (slijtage)
 • Arbeidsmiddel raakt defect
 • Brandwonden door kortsluiting in of bij elektrisch gereedschap
 • Getroffen worden door wegvliegend materiaal
 • Gegrepen worden door bewegende delen
Maatregelen > Wat gaan we doen?
 • Het doel is te streven naar 100% aantoonbaar gekeurde arbeidsmiddelen 
 • Er wordt gewerkt aan een uniforme werkwijze om op alle niveaus binnen Heijmans de arbeidsmiddelen keuringen in beeld te krijgen
 • Door middel van de werkplekinspecties Uitvoering en werkplekbezoeken Hoger Management het keuren van arbeidsmiddelen bespreekbaar te maken: We werken alleen met gekeurde arbeidsmiddelen
 • Een oplossing vinden om arbeidsmiddelen gekeurd te krijgen
 • De voorkeursleveranciers van arbeidsmiddelen plaatsen altijd een keuringssticker en keuren deze voor uitlevering. Afspraken zijn gemaakt met Destil, Mastermate en Breur. Meld het bij de desbetreffende leverancier als dit niet het geval is of neem contact op met Inkoop Heijmans.

Hieronder voorbeelden van handgereedschap met motor.

Voorbeelden van Hijs- en hefmiddelen.