01 Organisatorische aspecten
 >  Laat je horen – je veilig voelen om je uit te spreken
Introductie

Voel jij je veilig om je uit te spreken? Wat houdt je tegen?
Werk samen aan een veilige cultuur waarin iedereen zich laat horen! 


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Bekijk samen (eventueel) deze film: (156) VEILIGHEID | LAAT JE HOREN - YouTube 

Opdracht met de groep:

Heb je weleens meegemaakt dat je uit een situatie kwam en dacht “ik had het willen zeggen / ik had het willen doen / ik had het willen vragen, maar….? Waarom deed je niets?"

1.    Schrijf voor jezelf op / bedenk voor jezelf wanneer jij zo’n situatie hebt meegemaakt (2 minuten) 
2.    Daarna: Bespreek dit met de buurman/buurvrouw (5 minuten)
3.    Daarna: Bespreek met de hele groep de inzichten (5-10 minuten) 

Waarom deden we niets in die situaties?
En wat zijn redenen om het wel te doen?

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als we ons uitspreken en ons laten horen, dan heeft dat invloed op de veiligheid:

  • We hebben blinde vlekken als het gaat om onze eigen veiligheid. We hebben elkaar nodig om elkaar op risico’s te wijzen. Elkaar aanspreken is zorgen voor elkaar.
  • Soms hebben we ideeën over hoe iets beter kan. Het is belangrijk dat we die delen, zodat we samen de veiligheid verbeteren. 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om je te laten horen, is er een veilige cultuur nodig. Een cultuur waarin iedereen zich durft uit te spreken, twijfels deelt, elkaar aanspreekt en nieuwe ideeën aandraagt. 

Jij en jouw collega’s kunnen al een paar dingen doen om te werken aan deze cultuur: 

1.    Maak tijd voor elkaar. Vraag iemand hoe het gaat. 

2.    Geef het goede voorbeeld: laat je horen en deel je twijfels

3.    Collega’s die zich uitspreken waarderen. Openlijk waar iedereen bij is. Een duim omhoog of een compliment is al genoeg. Hiermee laat je zien dat dit het goede gedrag is.

4.    Niet doen = collega’s afstraffen of belachelijk maken als ze iets zeggen. Je kunt feedback geven over de manier waarop zij dit doen, als dit niet wenselijk is. Maar het feit dát ze iets zeggen, kun je altijd waarderen. 

5.    In overleggen zoals toolbox sessies de methode ‘1-2-4-allemaal’ toepassen:

  • 1: Je vraagt iedereen eerst voor zichzelf na te denken/iets op te schrijven. 
  • 2: Vervolgens met iemand anders de inzichten te delen – in tweetallen
  • 4: daarna in groepjes van bijvoorbeeld 4 personen 
  • Allemaal: en ten slotte deel je met de hele groep de inzichten van ieder groepje.

    Op die manier komt ieders idee aan bod en nemen niet enkele mensen het hele gesprek over.

6.    ‘Inchecken en uitchecken’. Voor je een overleg hebt, vraag je eerst hoe het met iedereen is en wat diegene uit het overleg wil halen. Naderhand vraag je hoe dit was en of iedereen eruit heeft gehaald wat hij/zij wilde. 

Tips > Voor meer informatie

Voel jij je niet veilig om je uit te spreken in jouw team? Probeer dit dan te bespreken met jouw leidinggevende. Voelt dat ook niet veilig of krijg je geen gehoor? Neem dan altijd (ook bij twijfel) contact op met één van de vertrouwenspersonen van Heijmans of via het anonieme platform speak up. Zie hier alle info: Integriteit & Gedragscode - Introductiepagina (sharepoint.com)


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.