01 Organisatorische aspecten
 >  Omgevingsveiligheid in de uitvoering
Introductie

Inleiding

Als we aan het werk zijn, zijn we altijd bij iemand te gast. Op een privé terrein van iemand. Bij een school of bedrijf. Of op openbaar terrein van een Gemeente of provincie.

En om ons eigen werkterrein heen rijden of lopen mensen. Zijn bedrijven gevestigd. Of wonen mensen. Hebben planten en dieren hun leefomgeving.

Daarom stellen we ons tijdens de werkzaamheden op als nette gast en goede buur! En letten we niet alleen op onze eigen veiligheid, maar ook op die van onze omgeving.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

We zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid. Maar ook voor de veiligheid van de omgeving.

 • Een voorbijganger kan per ongeluk ons werkterrein op lopen of rijden. Doordat ons terrein niet goed is afgezet. Of doordat hij niet goed oplette.
 • Een fietser of scooter kan onderuit gaan, door een gladde of ongelijke ondergrond. Bijvoorbeeld door gemorst zand. Of ongelijke rijplaten. Of een uitstekende voet van onze bouwhekken.
 • Een voetganger kan struikelen. Door ongelijke ondergrond. Door kuilen rondom ons terrein. Door obstakels, of verbogen of overlappende rijplaten. Door los liggende stoeptegels. Of rommel rondom ons bouwterrein.
 • Er kan een aanrijding plaatsvinden, doordat ons bouwterrein het zicht belemmerd voor voorbijgangers of verkeersdeelnemers. Of door verblinding door bouwverlichting. Of doordat wij zelf slechtzicht hebben op de omgeving wanneer we ons werkterrein af rijden.
 • Een voorbijganger kan zich verwonden. Door vallende voorwerpen of objecten rondom ons bouwterrein. Of door zich te stoten aan een te laag hangend bord, of materiaal dat uitsteekt. Of aan een scheef of kapot bouwhek.
 • De omgeving van ons bouwterrein kan uitnodigen tot misdrijven (denk aan overvallen, dealen, of aanranding). Bijvoorbeeld door donkere hoekjes. Doodlopende stukjes. Of openbare ruimte die uit het zicht zijn door onze afzettingen.
 • Kinderen bezeren zich tijdens het spelen op ons bouwterrein. Doordat het bouwterrein gemakkelijk toegankelijk is. En er uit ziet als een speelparadijs.
 • Er ontstaat schade aan voertuigen of objecten van anderen. Niet eens persé omdat wij zelf ergens tegenaan zijn gereden. Maar bijvoorbeeld omdat wij een te smalle doorgang hebben gemaakt. En derden hierdoor schade maken. Of doordat er steentjes op de weg achter zijn gebleven, die lakschade veroorzaken. Of doordat we per ongeluk wat laten vallen, wanneer we boven een weg aan het werk zijn.
 • We verstoren (broedende) dieren op en in de omgeving van ons werkterrein.
 • Boomwortels krijgen onvoldoende zuurstof door het gewicht van een berg zand of materiaal onder de boomkroon.
 • We verstoren beschermde flora en fauna. Doordat een verwilderd bouwterrein een geschikte leefomgeving voor hen is. En wij niet op de hoogte waren van beschermde soorten.
 • Heijmans of de opdrachtgever komt slecht in het nieuws, door negatieve uitlatingen over onze werkzaamheden. Door een van ons, of door mensen uit de omgeving.


Maatregelen > Wat moet je doen?

Veel maatregelen voor omgevingsveiligheid treffen we in het ontwerp, in de werkvoorbereiding, of in de planning. Maar sommige dingen zien we pas in de uitvoering, of ontstaan dan pas. Hier kan jij je steentje bijdragen aan omgevingsveiligheid! Wat kan je doen?

 • Bekijk de bouwplaats eens vanaf de buitenkant, in plaats vanaf de binnenkant. Wat voor risico’s zie jij voor de omgeving?
 • Kijk eens goed of iedereen goed zicht heeft vanaf de bouwplaats én rondom de bouwplaats. Zowel voor personenauto’s, voorbijgangers, als werkverkeer.
 • Parkeer je auto binnen het werkterrein. Kan dat niet en parkeer je in de openbare ruimte? Zet hem dan bij voorkeur op een aangegeven parkeerplek. Kan dit niet, houdt er dan rekening mee dat andere voertuigen gemakkelijk kunnen passeren. En je de doorgang voor voetgangers niet blokkeert, ook niet wanneer ze in een rolstoel zitten of een kinderwagen bij zich hebben.
 • Kijk eens rond om het werkterrein en bedenk je wat er zou gebeuren als het opeens heel hard gaat waaien. Ligt alles goed opgeborgen of vast? Kan er materiaal van de bouwplaats af waaien. Zijn de informatiedoeken goed vastgemaakt tegen de bouwhekken? Zijn de bouwhekken goed verankerd zodat ze bij hoge windkracht rechtop blijven staan?
 • Staan er bomen op of rond het werkterrein. Houd het gebied onder de boomkroon dan vrij! Plaats hier geen bouwkeet. Stort hier ook geen zand. En parkeer hier geen materieel.
 • Loop eens een rondje rondom het werkterrein. Zijn alle hekken goed afgesloten? Steekt er niks uit? Hangen de borden hoog genoeg, zodat niemand zich eraan kan stoten? Is de straat of het terrein eromheen netjes (geen kuilen, liggen de rijplaten netjes, geen zand)? Zijn er plekken rondom het werkterrein waar mensen zich kunnen verstoppen en die uitnodigen tot dealen of hangen?
 • Als je naar je werk rijdt, let dan eens op de omleidingsborden voor onze werkzaamheden. Staat alles er netjes bij? En zijn er geen afsluithekken omgevallen? En staan alle schildjes er nog netjes bij?
 • Raadpleeg voor de start van de inrichting van het werkterrein het ecologisch werkprotocol, staan hier maatregelen in waaraan het terrein moet voldoen?
 • Kijk eens rond op het werkterrein en ga op zoek naar (potentiële) broedplekken voor vogels en amfibieën. Wist je dat een plas op het bouwterrein in het voorjaar, een aantrekkelijke broedplek is voor kikkers en padden. Raadpleeg een ecoloog van Heijmans mail naar ecologie@heijmans.nl.
 • Zie je een gevaarlijke situatie voor de omgeving, los het op! En meld het vervolgens, zodat we er van kunnen leren.
 • Zie je een risico voor de omgeving en kan je het niet zelf oplossen of weet je niet wat je er aan kan doen? Overleg dan met de omgevingsmanager op jouw werk, of met de uitvoerder. Zodat zij dit op kunnen lossen.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 • Heb jij vroeger als kind wel eens op een bouwterrein gespeeld? Wat vond je daar toen van? En hoe kijk je daar nu naar?
 • Heb je wel eens een schade claim van derden op je werk gehad? Waarvoor was deze claim? Hadden we dit kunnen voorkomen?
 • Heb jij wel eens een gevaarlijke situatie gezien voor voorbijgangers bij onze bouwplaats, of die van een ander? Wat voor situatie was dit? Wat had hier kunnen gebeuren in het ergste geval? Hadden we deze situatie kunnen voorkomen?
Tips > Voor meer informatie
 • Bekijk ook eens de toolboxen onder het kopje “groene leefomgeving” voor specifieke risico’s een maatregelen voor de flora en fauna rondom ons werkterrein.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.