01 Organisatorische aspecten
 >  Orde en netheid - aan de slag met jouw team
Introductie

We zijn ons bewust van de risico’s, een van de afspraken uit ons GO! kompas. Deze toolbox gaat over de opgeruimde en schone werkplaats. Wat zijn de voordelen daarvan, wat zijn de risico’s als we het niet doen, welke afspraken kunnen we hierover maken. Het doel is om gezamenlijk te verbeteren.

Deze toolbox bestaat uit 3 onderdelen (3 toolboxen in 1). Het is de bedoeling dat je start met onderdeel 1. Na één maand bespreek je onderdeel 2 en na weer een maand onderdeel 3. Op deze manier is er een kwartaal lang aandacht voor orde en netheid. En focus jij met jouw team tijdens 3 opvolgende toolboxen op dit thema:

 • Onderdeel 1 = Bewustwording en een verbeteractie formuleren
 • Onderdeel 2 = Voortgang bespreken
 • Onderdeel 3 = Afspraken maken voor de toekomst
Let op, de verschillende onderdelen vragen wat voorbereiding. Bijvoorbeeld het maken van foto's op de werklocatie.

Er zijn twee toolboxen met inhoudelijke informatie over risico's, maatregelen en tips. Die kun je er ook bij pakken:

Onderdeel 1 > bewustwording en een verbeteractie formuleren

Vertel aan jouw collega's dat jullie de komende maanden stil staan bij orde en netheid en dat jullie gezamenlijk aan de slag gaan met een opgeruimde en schone werkplek. 

Vragen aan de groep

 1. Waarom is een nette en schone werkplaats prettig?
 2. Wat maakt het moeilijk om de werkplek netjes te houden?
 3. Wanneer lukt het wel? Waarom?
 4. Welke actie kunnen we samen formuleren voor een schone en nette werkplek?

! Schrijf de actie ergens op, waar iedereen het ziet
! Maak gedurende de komende maand foto's van voorbeelden
  (van de goede situaties én de onveilige situaties)

Onderdeel 2 > voortgang bespreken (één maand na onderdeel 1)

Na een paar weken is er een evaluatie moment. Hoe gaat het met de opgeruimde werkplek? Worden de verbeteracties uitgevoerd? Wat gaat goed, wat niet? Laat de foto's zien die je gedurende de afgelopen maand hebt gemaakt

Bespreek met jouw team:

 1. Laat de goede voorbeelden (foto's) zien en bespreek met elkaar: wat gaat hier goed? Geef ook een compliment over de veilige situatie
 2. Laat de foto's zien van situaties die beter/veiliger kunnen en bespreek: waarom is dit onveilig? Hoe kan het beter? 
 3. Pak de actie van een maand geleden erbij (onderdeel 1) en bespreek: hoe is dit gegaan? Wat gaat goed? En wat kan beter?

! Maak gedurende de komende maand weer foto's van voorbeelden
  (vooral van de goede voorbeelden)

Onderdeel 3 > afspraken maken voor de toekomst (één maand na onderdeel 2)

Dit is het moment om met elkaar af te spreken hoe we in de toekomst zorgen voor een nette en schone werkplek.
Dit is ook het moment om waardering uit te spreken aan collega's die zich de afgelopen maanden hiervoor ingezet hebben.

Bespreek met het team

 1. Spreek waardering uit over de acties van de afgelopen maanden. Laat hierbij de goede voorbeelden zien
 2. Bespreek met elkaar: wat hebben we geleerd in deze afgelopen maanden?
 3. Wat spreken we af om dit vol te houden? En continue te zorgen voor een nette en schone werkplek?

! Het helpt om deze afspraken ergens zichtbaar op te hangen


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.