01 Organisatorische aspecten
 >  Onbeheerd achterlaten voertuig
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 • Laat jij je voertuig (met gevaarlijke stoffen) wel eens onbeheerd achter?
 • Hoe laat je het voertuig dan achter? Vind je dit veilig?
 • Ben jij je bewust van de gevaren van jouw voertuig?
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het onbeheerd achterlaten van een voertuig. Een voertuig kan een busje, graafmachine, vrachtwagen, auto, etc. zijn. We besteden aandacht aan welke risico's daaraan kleven en welke maatregelen je moet treffen.

Het komt regelmatig voor dat tijdens je werkzaamheden je voertuig onbeheerd achterlaat. Er is dan geen direct toezicht meer op het voertuig, dit kan bijvoorbeeld in de pauze zijn of wanneer je klaar bent met werken.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De mogelijke gevolgen bij het onbeheerd achterlaten van het voertuig kunnen zijn:

 • Vandalisme;
 • Diefstal van het voertuig of de materialen in en op het voertuig;
 • Letsel doordat bijvoorbeeld iemand op het voertuig klim en ervan afvalt;
 • Gevaar voor spelende kinderen rondom het voertuig.

Het onbeheerd achter laten van onze voertuigen kan dus gevaar op leveren voor derden. Personen waaronder kinderen kunnen in situaties bedoeld of onbedoeld in de buurt komen van onze voertuigen en kunnen dan blootgesteld worden aan de aanwezige gevaren. Om die reden zijn wij als bedrijf verplicht om maatregelen te nemen

Maatregelen > Wat moet je doen?

Sluit het voertuig af en houd er zicht op.

 • Sluit het voertuig altijd af, wanneer je deze verlaat (behalve tijdens het lossen en laden);
 • Houd het voertuig altijd in het zicht van de medewerkers;
 • Laat een voertuig met brandbare, gevaarlijke of hete (vloei)stoffen NOOIT onbeheerd achter;

Plaats degelijke verkeersmaatregelen en signalering op en rond het voertuig en de werkplek. Denk hierbij aan:

 • waarschuwingsborden, 
 • markeringen, 
 • schildjes,

Per situatie dien je de bovenstaande maatregelen opnieuw te doorlopen. Heb je hier vragen over, stel deze dan direct aan je leidinggevende. De leidinggevende draagt de verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen, om zo het gevaar voor derden te voorkomen.

Tips > Voor meer informatie

Laat je voertuig dus nooit onbeheerd (onveilig) achter!


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.