01 Organisatorische aspecten
 >  Preventieve maatregelen voor de bouwvak.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik kan er niks aan doen om te voorkomen dat kinderen op de bouwplaats gaan spelen.
 • Als iemand een ongeluk krijgt terwijl hij illegaal op ons bouwterrein komt, is hij daar zelf voor verantwoordelijk.
 • Er zijn andere risico's tijdens de bouwvak, dan normaal.
Introductie

De bouwvak staat voor de deur!

Dit betekent voor de meesten dat de bouw op slot gaat. Het werk ligt er de komende weken verlaten bij. Veel van ons nemen de tijd om tot rust te komen, lekker op vakantie te gaan en genieten van onze vrije tijd.

Ook onze kinderen en die van anderen zijn vrij. Zij hebben alle tijd om buiten te spelen. Helaas zien zij ons bouwterrein als een prachtige speeltuin, met alle risico’s van dien.

En niet iedereen heeft vakantie. Voor inbrekers, brandstichters en vandalen zijn het drukke tijden. Houd hier rekening mee.

Ook wanneer de bouwwerkzaamheden door gaan tijdens de bouwvak zijn er risico's waar we rekening mee moeten houden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer criminelen op de bouw komen:

 • Kostbaar materieel/materiaal kan gestolen worden
 • Er kan materieel/materiaal/werk gesloopt worden
 • Er kunnen ongevallen plaatsvinden

Wanneer kinderen op de bouw komen:

 • Er kunnen onveilige situaties ontstaan
 • Er kunnen ongevallen plaatsvinden

Wanneer er in de bouwvak wél doorgewerkt wordt:

 • Onbekendheid op de bouw (door veel wisselingen van mensen ivm vakanties)
 • Onduidelijkheid
 • Je weet niet wie je als eerste kunt bereiken bij een calamiteit
 • Zonnesteek
 • Verbranden
 • Uitdroging
Maatregelen > Wat moet je doen?

We willen criminaliteit en ongevallen voorkomen tijdens de bouwvak. Daarom moeten we goed nadenken over wat voor criminelen aantrekkelijk is en zorgen dat ze hier geen toegang tot hebben. Ook moeten we de bouwplaats behoeden voor de onschuldige bezoekers: kinderen. Denk goed na wat voor onveilige situaties kan zorgen (bijvoorbeeld putten, sleuven, bergen zand, buizen). We hebben niet alleen de verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van onze omgeving. Laat de bouwplaats veilig achter en geef criminelen geen kans.

Denk hierbij aan de volgende maatregelen bij het verlaten van de bouwplaats:


 • Voorkom toegang tot het bouwterrein. Houd of breng hekwerken in optimale staat.
 • Sluit gevaarlijke openingen, trappenhuizen e.d. af.

 • Zorg voor een opgeruimd(e) bouwterrein/-locatie.

 • Sluit toegangsdeuren goed af.

 • Houd rekening met extreme weersomstandigheden. Voorkom mogelijke stormschade.

 • Veranker opgeslagen bouwmaterialen en/of materieel tegen omvallen.

 • Sla waardevolle materialen en/of grote hoeveelheden niet op op het werk. Als dit onvermijdelijk is, onttrek het dan aan het zicht. Veranker het gebruikte afdekmateriaal ook goed.

 • Materiaalvoorraad op de bouwplaats dient niet groter te zijn dan nodig is om direct na de vakantie te kunnen starten.

 • Zet ladders, om andere werkniveaus te bereiken, achter slot en grendel.

 • Blokkeer wielen van verrijdbaar materieel.

 • Ontdoe materieel van ontstekingsmechanisme, afsluitbare doppen op brandstoftanks aanbrengen. Verlengkabels dienen te worden verwijderd.

 • Voer vuilcontainers af.

 • Verwijder brandbare materialen, zoals bijvoorbeeld hout, isolatie, dakbedekking, verf e.d., uit de projecten.

 • Verantwoordelijkheid ten aanzien van eigendommen van de onderaannemers met hen te regelen.

 • Attendeer medewerkers erop dat kleding, gereedschappen e.d. niet in de schaftgelegenheid moeten worden achtergelaten.

 • Organiseer eventueel sociale controle van de omwonenden in overleg met de wijkagent.

 • Vergrendel raamschotten van keten van binnenuit, of voorzie ze van tralies van betonijzer en/of luiken.

 • Afsluiten nutsaansluitingen. Meterkasten en watermeterputten goed afsluiten.

 • Stel kranen en bouwliften buiten werking en sluit de stroom af.

 • Voer kopieerapparatuur, personal computers, printer, bijzondere telefoon- in­stallaties, portofoons e.d. af.

 • Laat belangrijke administratieve niet op het werk achter.


Denk aan de volgende maatregelen wanneer er wel doorgewerkt wordt in de bouwvak:

 • Maak nieuwe collega's wegwijs, zorg voor de juiste instructie.
 • Houd nieuwe collega's extra in de gaten.
 • Zorg dat je weet wanneer je leidinggevende op vakantie gaat en wie hem vervangt.
 • Smeer jezelf goed in.
 • Houd voldoende pauze.
 • Drink voldoende.
 • Ga af en toe uit de zon.
 • Kom uitgerust naar je werk.
Tips > Voor meer informatie
 • De ABOMA-controlelijsten "verlaten bouwplaatsen", Abomafoon 1.08

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.