01 Organisatorische aspecten
 >  Zakaz palenia
Dyskusja > Dyskusja > Do omówienia z pracownikami!
 • Uważam, że to bez sensu, że nie mogę palić na placu budowy.
 • Zwracam innym uwagę, gdy palą w miejscu, w którym nie wolno palić.
Wprowadzenie

Palenie i bierne palenie szkodzi zdrowiu. W pracy często dochodzi do biernego palenia, ponieważ zarówno palacze, jak i osoby, które nie palą, praktycznie każdego dnia przebywają przez długi czas razem. W 2002 roku uchwalono ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która stwierdza, że każdy pracownik ma prawo do miejsca pracy wolnego od dymu. W 2004 roku przepisy te weszły w życie i zostały ujęte w ustawie o BHP i medycynie pracy. Od 2022 roku obowiązuje, że w przedsiębiorstwach nie mogą dłużej istnieć żadne zamknięte pomieszczenia służące za palarnię.

W szkoleniu tym zajmiemy się polityką Heijmans dotyczącą palenia.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?
 • Palenie szkodzi zdrowiu palacza i osób w jego otoczeniu. Chodzi tu o następujące skutki, do których może prowadzić:
  • Rak płuc.
  • Chroniczne schorzenia płuc.
  • Schorzenia oczu.
  • Cukrzyca.
  • Reumatyzm.
  • Choroby układu sercowo-naczyniowego.
 • Oprócz tego występuje zagrożenie pożarem.
Środki > Co należy zrobić?

W polityce Heijmans ustaliliśmy zasady dotyczące palenia:

 • Pomieszczenia wspólne – we wszystkich pomieszczeniach wspólnych obowiązuje zakaz palenia tzn. w salach konferencyjnych, szkoleniowych, na korytarzach, w toaletach, w windach, w kontenerach socjalnych na budowie, stołówkach w kontenerach na budowie, pojazdach i umywalniach.
 • Stołówki – we wszystkich stołówkach i stołówkach w kontenerach na budowie obowiązuje surowy zakaz palenia.
 • Zebrania – podczas zebrań obowiązuje surowy zakaz palenia.
 • Pokoje do pracy – w pokojach do pracy obowiązuje zakaz palenia.
 • Samochody osobowe, samochody służbowe, ciężarówki, kabiny maszyn budowlanych – we wszystkich tych pojazdach obowiązuje zakaz palenia, również jeśli znajduje się w nim tylko kierujący i nie ma w nim żadnych pasażerów.
 • Salon wystawowy – również i w salonach wystawowych firmy Heijmans obowiązuje zakaz palenia, również klientów.
 • Plac budowy: podczas prowadzenia prac budowlanych w Heijmans obowiązuje również zakaz palenia. Na placu budowy znajdują się wydzielone miejsca, w których można palić.
 • To samo, co dotyczy zwykłych papierosów (tytoniu), dotyczy papierosów elektronicznych (e-papierosów), ponieważ one również uzależniają i zawierają bardzo trujące substancje.

Aby wyjść na przeciw „palącym” pracownikom, wokół biur Heijmans i na otwartych terenach firmy na placach ze sprzętem znajdują się wiaty i popielniczki. To zależy jednak, czy jest na to miejsce.

Dlatego sprawami tymi zajmują się osoby odpowiedzialne za daną lokalizację.

Źródło: podręcznik HRM, lipiec 2023, strona 111

Rada > Więcej informacji
 • Dokładnie oznacz, gdzie wolno a gdzie nie wolno palić.
 • Podaj w informacjach dotyczących danego projektu (w instrukcji), gdzie wolno a gdzie nie wolno palić.
 • Informuj wszystkich o zagrożeniach i negatywnych skutkach palenia.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.