01 Organisatorische aspecten
 >  Bezpieczeństwo pracy po urlopie
Wprowadzenie

Znów nadszedł czas na kwestie bezpieczeństwa

Okres urlopowy dobiegł końca. Znowu pracujemy razem. Jednak zanim zaczniesz, poświęć trochę czasu na bezpieczeństwo.

Dyskusja > Omówcie to ze sobą
 • Jak się wszyscy mają?
 • Co robisz po okresie odpoczynku, aby ponownie wejść w rytm (pracy)?
 • Co możecie zrobić, aby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo?
Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Powrót do normalnego rytmu pracy, zmiana miejsca pracy, opuszczone miejsce pracy lub praca w niskim tempie. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo po urlopie.

Kompas GO! podpowiada: jesteśmy świadomi zagrożeń. Dlatego porozmawiajcie ze sobą:

 • Na co zwracamy uwagę po wakacjach? Jakie zagrożenia widzimy w naszym projekcie? Czy coś się zmieniło?
 • Co możemy w związku z tym zrobić?
 • Z jakimi warunkami (pogodowymi) mamy do czynienia i co możemy z nimi zrobić?


Środki > Co można zrobić?

Wskazówki, jak zachować wyjątkową czujność:

 • Szybki powrót do rytmu snu/pracy
 • Pytajcie się nawzajem, jak się macie i czy dobrze się czujecie
 • Wspólnie sprawdźcie plac budowy, omówcie ze sobą to, co zauważyliście, aby w ten sposób zachować czujność
 • Zwracaj uwagę na ruch uliczny i sytuację na drodze
 • Przepłucz rury wodociągowe i sprawdź stan narzędzi elektrycznych i materiałów
 • Sprawdź ewentualne zmiany na karcie awaryjnej
 • Sprawdź pogodę i zastanów się, czy konieczne jest podjęcie jakichś środków.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.