01 Organisatorische aspecten
 >  Veilig werken na de vakantie
Introductie

Het is weer de tijd voor veiligheid

De bouwvak is voorbij. Samen gaan we er weer tegenaan. Neem voor je aan de slag gaat eerst de tijd voor veiligheid.

Discussie > Bespreek met elkaar
 • Hoe gaat het met iedereen? 
 • Wat doe je na een periode van rust om in het (werk)ritme te komen? 
 • Hoe zorg je samen voor de focus op veiligheid? 
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Opnieuw in het ritme komen, een werkplek die is veranderd, de werklocatie heeft er verlaten bij gelegen of er is in laag tempo doorgewerkt. Dit zijn allemaal factoren die invloed kunnen hebben op de veiligheid na de vakantie. 
In het GO! kompas staat: we zijn ons bewust van de risico’s. 
Bespreek daarom met elkaar:

 • Wat valt op na de vakantie? Welke risico’s zien we op ons project? Is er iets veranderd?
 • Welke maatregelen kunnen we hiervoor nemen?
 • Met welke (weers)omstandigheden hebben we te maken en wat kunnen we daar aan doen?

Maatregelen > Wat kun je doen?

Tips om extra alert op te zijn:

 • Kom snel terug in je slaap-/werkritme
 • Vraag elkaar hoe het gaat en vraag eens of iemand lekker in zijn vel zit
 • Controleer samen de bouwplaats, bespreek met elkaar wat opvalt, zo houd je elkaar alert
 • Wees alert op verkeer en de verkeerssituatie
 • Spoel de waterleidingen door en controleer elektrisch gereedschap en materialen 
 • Kijk of er wijzigingen zijn op de alarmkaart
 • Houd rekening met het weer en of er maatregelen nodig zijn. 
 

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.