01 Organisatorische aspecten
 >  Vertrouwenspersoon
Introductie

Bij Heijmans maken we samen een gezonde leefomgeving. Dat kunnen we alleen als we zelf op een gezonde manier werken. Daar hebben we een veilige werkomgeving voor nodig, waarin we op een nette, eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Onze Gedragscode geeft daarvoor handvatten en richting. Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele intimatie, kun je terecht bij een Vertrouwenspersoon. 

De Vertrouwenspersoon

  • luistert naar je, vangt je op en zorgt voor begeleiding;
  • staat je bij vanaf je melding en tijdens de klachtenprocedure als die nodig is;
  • zoekt samen met jou naar oplossingen voor de situatie;
  • gaat alleen aan de slag met jouw melding als jij daarvoor toestemming geeft.

Jij bepaalt zelf welke Vertrouwenspersoon je wilt benaderen. Een gesprek met een Vertrouwenspersoon is altijd vertrouwelijk!

Tips > Voor meer informatie

Meer informatie over de Meldprocedures en de Vertrouwenspersonen vind je op Intranet van Heijmans in de tegel Integriteit & Gedragscode.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.