01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Co JA mogę zrobić?
Dyskusja > Omów to ze swoimi współpracownikami!
  • Niedawno wywarłem wpływ na współpracowników w kwestiach bezpieczeństwa.
  • Zdarzyło mi się czasem narazić inną osobę na zagrożenie poprzez niebezpieczne działanie
  • Zawsze jestem świadomy zagrożeń, które mnie otaczają.
Wprowadzenie

„Bezpieczna praca” oznacza pracę w warunkach, w których prawdopodobieństwo wypadków jest małe. Często to prawdopodobieństwo nie jest jeszcze wystarczająco małe. Możesz pomóc w jego redukcji! Zwiększenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa to nie tylko kwestia uczenia się właściwych rzeczy, ale także właściwego POSTĘPOWANIA!

Nie potrzeba wiele, by doszło do wypadku. Zarówno w biurze jak i na placu budowy, nie dotyczy to tylko Ciebie, ale także osób odwiedzających i pobliskich mieszkańców.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Wielka Szóstka

  • potknięcie;
  • upadek;
  • spadające przedmioty;
  • wpadnięcie na wystający przedmiot;
  • zakleszczenie;
  • trafienie przez latające cząstki.
Bałagan
Porządek