01 Organisatorische aspecten
 >  Co robić w razie wypadków i incydentów?
Dyskusja > Omów to z kolegami!

Zagadnienia do omówienia:

 1. Wiem, jak postępować w razie wypadków i incydentów;
 2. Znam listę czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów i wiem, do czego służy;
 3. Lista czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów znajduje się w widocznym miejscu na terenie aktualnego projektu.
Wprowadzenie

Podczas tego niezbędnika omówimy:

 • Co robić w razie wypadków i incydentów
 • Jaka jest różnica między kartą alarmową a listą czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów;
 • Kiedy korzystać z listy czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów;
 • Jak korzystać z listy czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów.

Co robić w razie wypadków i incydentów

Podstawowe kroki, których zawsze należy przestrzegać w razie wypadków i incydentów, to:

 • Udzielenie pierwszej pomocy (lub zlecenie jej udzielenia)
 • Wezwanie służb ratunkowych, jeśli to konieczne (112)
 • Natychmiastowe przekazanie przełożonym informacji o wszystkich wypadkach i incydentach.
 • Natychmiastowe przekazanie kierownikowi projektu i koordynatorowi ds. bezpieczeństwa informacji o wszystkich wypadkach i incydentach.

Kierownik projektu i koordynator ds. bezpieczeństwa pomogą Ci podjąć dalsze kroki w razie wypadków i incydentów.


Karta alarmowa

Zapewne znasz już Kartę alarmową swojego projektu. Karta alarmowa często wisi w kontenerze na placu budowy i zawiera najważniejsze dane kontaktowe pracowników w organizacji projektu, których należy natychmiast powiadomić w razie incydentów i wypadków. Osoby te mogą na przykład udzielić pierwszej pomocy lub wsparcia ze strony ratownictwa zakładowego (BHV). Ponadto w karcie alarmowej opisano, co należy zrobić w pierwszej kolejności w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń.

Przykłady:

 • w przypadku wycieku niebezpiecznej substancji na ziemię;
 • w przypadku nieoczekiwanego znalezienia niewybuchów (NGE);
 • w przypadku pożaru w miejscu realizacji projektu.

Karta alarmowa jest wypełniana przez kierownika prac i dołączana do planu BHP, a także umieszczana w widocznym miejscu w kontenerze.

Lista czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów

Pamiętaj, że po podjęciu natychmiastowych działań należy poinformować innych pracowników i działy spoza organizacji, w której realizowany jest projekt, o zaistniałym incydencie. Ważne jest, aby Twoi koledzy i kierownicy byli świadomi incydentu, aby uniknąć nieporozumień i abyś mógł uzyskać potrzebne wsparcie.

Na przykład:

 • pracownicy działu komunikacji będą otrzymywać pytania od prasy, więc ich praca nie będzie łatwa, jeśli nic nie wiedzą;
 • dział ubezpieczeń kontaktujący się z ubezpieczycielem; oraz
 • oczywiście dział jakości i bezpieczeństwa (K&V) zajmujący się badaniem incydentów.

Wszystkie wypadki i incydenty (środowiskowe) muszą być rejestrowane w systemie Ires (System Rejestracji Incydentów), co również ujęto na liście czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów. Jeśli poszczególne służby nie będą w stanie szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia, należy zrobić jak najwięcej zdjęć (szczegółowych i poglądowych).

Dochodzenie w sprawie wypadku

Przeprowadzenie rzetelnego dochodzenia w sprawie wypadku pomaga nam lepiej zidentyfikować jego przyczyny. Jeśli znamy przyczyny, możemy podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec podobnym wypadkom. Skorzystaj więc z Listy czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów, jeśli coś poszło nie tak w Twoim projekcie.

 • po (poważnych) wypadkach pozostaw miejsce (pracy) nienaruszone;
 • zrób zdjęcia i pomóż działowi jakości i bezpieczeństwa (jeśli to możliwe) w dochodzeniu w sprawie wypadku;

Informacje o tym, kogo należy poinformować w danej sytuacji i w przypadku danego rodzaju incydentu, można znaleźć na Liście czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów. Lista czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów jest udostępniana wykonawcy wraz z kartą alarmową, ale można ją również pobrać osobno w aplikacji GO! lub za pośrednictwem poniższego linku.
Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Co może się stać, jeśli nie skorzystam z Listy czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów?

 • Ponieważ dział jakości i bezpieczeństwa nie został poinformowany, a praca została ponownie podjęta po wypadku, nie można już przeprowadzić prawidłowego dochodzenia w sprawie wypadku. Nie można wówczas dokładnie zidentyfikować przyczyn i okoliczności wypadku, co uniemożliwia wyciągnięcie z niego wniosków;
 • Po poważnym wypadku dział kadr nie zostaje powiadomiony, przez co najbliższa rodzina ofiary dowiaduje się o zdarzeniu zbyt późno;
 • Zespół kierowniczy (ostatecznie odpowiedzialny za wypadki) nie jest świadomy wypadku, który miał miejsce w jego jednostce biznesowej.
Środki > Co należy zrobić?

Co powinieneś zrobić?

 • Upewnij się, że Lista czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów, podobnie jak karta alarmowa, znajduje się w widocznym miejscu na terenie zakładu i że została ona omówiona z zespołem projektowym;
 • Zapoznaj się z treścią Listy czynności na wypadek sytuacji awaryjnych i incydentów, korzystając z aplikacji Heijmans GO! lub odwiedzając stronęwww.geenongevallen.nl po kliknięciu na przycisk „Bij nood & ongevallen” („W sytuacjach awaryjnych i wypadkach”).
 • Raz do roku warto zorganizować ćwiczenia na wypadek (środowiskowej) sytuacji awaryjnej w jednym z projektów. Dopiero wtedy przekonasz się, jak trudno jest podjąć szybkie działania i skontaktować się z odpowiednimi pracownikami w razie wypadku.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.