01 Organisatorische aspecten
 >  Wat te doen bij ongevallen en incidenten
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik weet hoe ik moet handelen bij ongevallen en incidenten
 2. Ik ken de Calamiteiten- en incidenten actielijst en weet waar deze voor bedoeld is;
 3. De Calamiteiten- en incidenten actielijst is zichtbaar op de huidige projectlocatie aanwezig.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over:

 • Wat te doen bij ongevallen en incidenten 
 • Wat het verschil is tussen de Alarmkaart en de Calamiteiten- en incidenten actielijst;
 • Wanneer gebruiken we de Calamiteiten- en incidenten actielijst;
 • Hoe gebruiken we de Calamiteiten- en incidenten actielijst.

Wat te doen bij ongevallen en incidenten
Belangrijkste stappen die je altijd in acht moet nemen bij ongevallen en incidenten zijn: 

 • EHBO (laten) verlenen
 • Indien noodzakelijk hulpverlenende instantie(s) inschakelen (112)
 • Bij alle ongevallen en incidenten per direct uitvoerders inlichten
 • Bij alle ongevallen en incidenten per direct projectleider en Coördinator Veiligheid inlichten.

De projectleider en Coördinator Veiligheid zal je verder helpen in de te nemen stappen bij ongevallen en incidenten. 

De Alarmkaart

Waarschijnlijk ben je al wel bekend met de Alarmkaart van je project. De Alarmkaart hangt vaak in de bouwkeet en bevat de belangrijkste contactgegevens van de collega’s binnen je eigen projectorganisatie die direct moeten worden geïnformeerd bij incidenten en ongevallen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld 1e hulp of bedrijfshulp (BHV) verlenen. Daarnaast staat op de Alarmkaart beschreven wat je in eerste instantie moet doen bij bijzondere incidenten.

Voorbeelden:

 • wanneer een gevaarlijke stof naar de bodem lekt;
 • wanneer je onverwacht niet gesprongen explosieven (NGE) aantreft;
 • wanneer er brand is ontstaan op de project locatie.

De Alarmkaart wordt door de werkvoorbereider ingevuld en als bijlage toegevoegd aan het VGM-plan en zal tevens duidelijk zichtbaar in de keet opgehangen worden.

De Calamiteiten- en incidenten actielijst

Nadat je direct maatregelen hebt getroffen is het belangrijk dat ook andere collega’s en afdelingen buiten je eigen projectorganisatie worden geïnformeerd over het incident wat heeft plaatsgevonden. Het is van belang dat collega’s en leidinggevenden op de hoogte zijn van het incident om miscommunicatie te voorkomen en zodat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • de afdeling communicatie die vragen krijgt van de pers, niet handig als zij niets weten;
 • de afdeling verzekering moet contact leggen met de verzekeraar; en
 • uiteraard de afdeling K&V voor het incidenten onderzoek.

Alle ongevallen en (milieu-)incidenten moeten vastgelegd worden in Ires (Incidenten Registratie Systeem), dit staat ook op de Calamiteiten- en incidenten actielijst. Mochten de verschillende afdelingen niet snel ter plaatse zijn maak dan in ieder geval veel foto’s (detail en overzicht).

Ongevalsonderzoek

Door een goed ongevalsonderzoek kunnen we beter de oorzaken achterhalen van een ongeval. Weten we de oorzaken dan kunnen we ook beter maatregelen nemen om vergelijkbare ongevallen te voorkomen. Gebruik daarom de Calamiteiten- en incidenten actielijst als er iets mis is gegaan op je project.

 • laat na (ernstige) ongevallen de (werk)situatie intact;
 • maak foto’s en help de afdeling Kwaliteit & Veiligheid (waar mogelijk) bij het ongevallenonderzoek;

Wie je in welke situatie en bij welk type incident moet informeren vind je op de Calamiteiten & incidenten actielijst. De Calamiteiten- en incidenten actielijst wordt samen met de Alarmkaart aan de uitvoerder verstrekt, maar is ook los beschikbaar in de GO!-app of via onderstaande link.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat kan er gebeuren als de Calamiteiten & Incidenten actielijst niet wordt gebruikt?

 • Doordat de afdeling Kwaliteit & Veiligheid niet is geïnformeerd en er na een ongeval weer is gestart met de werkzaamheden kan er geen goed ongevalsonderzoek meer worden gedaan. De oorzaken en omstandigheden van het ongeval zijn dan niet meer volledig te achterhalen en kunnen we niet meer leren van het ongeval;
 • Na een ernstig ongeval wordt er geen contact gezocht met de afdeling HR waardoor de directe familie van het slachtoffer te laat worden geïnformeerd;
 • Het managementteam (eindverantwoordelijke bij ongevallen) is niet bekend met een ongeval dat binnen hun business unit heeft plaatsgevonden.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat moet je zelf doen?

 • Zorg er altijd voor dat de Calamiteiten- en incidenten actielijst net als de Alarmkaart zichtbaar aanwezig is op locatie en dat je deze besproken hebt met je projectteam;
 • Maak jezelf bekend met de inhoud van de Calamiteiten- en incidenten actielijst door deze te goed bekijken via de Heijmans GO!-app of op www.geenongevallen.nl onder de knop “Bij nood & ongevallen”.
 • Houd één keer per jaar een (milieu)calamiteiten oefening op één van je projecten. Pas dan ontdek je vaak hoe lastig het is om snel te handelen en de juiste collega’s te pakken te krijgen als er een ongeval is geweest.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.