01 Organisatorische aspecten
 >  Werkvergunningen
Discussie > Bespreek het met je collega’s
  • Ik heb nog nooit met een werkvergunning te maken gehad tijdens mijn werk
  • Ik vind een werkvergunning overdreven

Hoe werkt het bij Heijmans?

  •     Is er een werkvergunning procedure in jouw bedrijf?
  •  Zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk?
  •  Wanneer moet een TRA worde