01 Organisatorische aspecten
 >  Zie jij mij zie ik jou (reductie aanrijdgevaar)
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Welke verbetermogelijkheden zie je om te voorkomen dat een persoon en een voertuig / machine tegelijkertijd in elkaars invloedssfeer werkzaam zijn?
 2. Hoe verloopt de samenwerking tussen jou en de machinist?
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het verkleinen van aanrijdgevaar door het volgen van het "Stappenplan reductie aanrijdgevaar" met als laatste stap het zien en gezien worden.

Er gebeuren helaas ongevallen op de weg en op de bouwplaats met mobiel werkmaterieel. De oorzaak is vaak dat weggebruikers, bestuurders en personeel wat aan het werk is elkaar niet goed hebben gezien.

Camera van een graafmachine.
Camerabeelden van achter en de zijkant van de graafmachine.
Onbevoegden blijven buiten het bereik van de machine.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Projectlocatie

Op een projectlocatie staan vaak machines met een groot werkbereik. Er zijn altijd wel medewerkers die in de directe omgeving van machines werken. De kans bestaat dat ze worden aangereden of worden geraakt door de bak van een kraan. Als dat gebeurt, is het letsel vaak ernstig.

Openbare weg

Regelmatig vinden werkzaamheden plaats op de openbare weg. Ook dan kunnen medewerkers of andere weggebruikers worden aangereden.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorkom het risico op een aanrijding door zoveel mogelijk te voorkomen dat een voertuig/machine en een persoon tegelijkertijd werken op dezelfde plek. Volgt hiervoor het "Stappenplan reductie aanrijdgevaar".

Weet altijd waar je collega's zijn:

 • Begeef je niet binnen het draai-/rijbereik van een kraan. 
 • Zorg dat je gezien wordt, draag je signalerende kleding en maak oogcontact met de bestuurder. 
 • Maak aanvullende afspraken indien de camera's de spiegels hebben vervangen. Oogcontact via de spiegels is niet mogelijk. 
 • Meldt de machinist/chauffeur wat je gaat doen en waar je dat gaat doen
 • Stel je collega's op de hoogte als je de machine verplaatst 

Weet altijd waar andere weggebruikers zijn:

 • Zorg ervoor dat je andere weggebruikers goed kunt zien
 • Zorg ervoor dat weggebruikers jou ook altijd goed kunnen zien

Zorg voor goed zicht:

 • Stel de spiegels goed af voordat je gaat rijden
 • Mocht een spiegel defect zijn of beschadigd, laat dit herstellen
 • Maak gebruik van de camera's van de machine als deze beschikbaar zijn
 • Zorg dat de ruiten schoon zijn
 • Neem een doek mee, zodat je de ruiten regelmatig schoon kunt maken
 • Controleer of de ruitenwissers goed werken en vervang eventueel de wisserbladen
 • Controleer regelmatig het niveau van de ruitensproeiervloeistof
 • Als je ramen vaak beslaan, gebruik dan anti-condenspray.