01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Zwangerschap en werk
Introductie

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Voor zwangere medewerksters moeten er aanvullende maatregelen worden getroffen om de veiligheid en gezondheid te garanderen. Deze toolbox gaat over die maatregelen die Heijmans neemt om de zwangerschap, het ongeboren kind, de zuigeling en de werkneemster zelf, te beschermen. Na de bevalling kan de medewerkster borstvoeding geven. Zij kan op het werk borstvoeding kolven om het later thuis aan haar kind te kunnen geven. Het komt ook voor dat de medewerkster haar kind in werktijd borstvoeding geeft.

Kolf/rustruimte RM1
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn de risico's waar je als zwangere mee te maken krijgt:

 • Lichamelijk zwaar werk.
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
 • Blootstelling aan biologische agentia (infectierisico's).
 • Hoge werkdruk, stress.

Aanvullende risico's: Voor een vrouw is het niet altijd onmiddelijk helder dat zij zwanger is. Daarnaast melden veel medewerksters hun zwangerschap pas na de 3e maand. Dit betekent dat zij in die periode al blootgesteld worden aan bovengenoemde risico's.

Als de medewerkster haar zwangerschap vroeg meldt dan kunnen onderstaande maatregelen direct worden genomen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Zwangere medewerkster:

 • Wees alert op de hierboven genoemde risico's.
 • Meld voor het eind van je zwangerschapsverlof, dat je borstvoeding gaat geven. 
 • Lever een zwangerschapsverklaring van de huisarts in bij de Persooneels-en SalarisAdministratie.

Werkgever informeer:

 • Wijs de zwangere medewerkster op de risico's.
 • Informeer de directe collega's over de zwangerschap van de collega. Dit draagt bij aan begrip voor de zwangere collega.
 • Help de medewerkster bij tillen of dragen van spullen
 • Wijs haar op haar recht op aanpassing van de werk- en rusttijden en het gebruik van een kolf(rust)ruimte.
 • Wijs de medewerkster waar de kolf(rust)ruimte is.
 • Soms zullen medewerksters vragen over zwangerschap niet met de de leidinggevende willen bespreken.
 • Geef dan aan waar een medewerkster met vragen wel terecht kan (HR support en/of ArboServiceCentrum).
 • Naast het raadplegen van de huisarts kan de medewerkster ook gebruik maken van het arbeidsgezondheidskundig spreekuur van de Arbodienst.

Neem maatregelen

 • Neem bovengenoemde risico's weg binnen de eigen functie en de werkplek.
 • Pas het werk en/of de werk,- en rusttijden aan.
 • Organiseer ander werk.
 • Stel de zwangere vrij van werk.
 • Geef de zwangere de tijd en de mogelijkheid om thuis borstvoeding te geven.
Tips > Bespreek het met je collega’s

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Wist je vooraf aan deze toolbox welke mogelijkheden er zijn voor zwangere medewerksters en werk?
 2. Vind je het onderwerp nuttig? Wat mis je? 

Klik hier voor de handreiking arbomaatregelen:

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/rechten-en-plichten-werknemers/inhoud/zwangeren-en-vrouwen-die-borstvoeding-geven

https://heijmans.sharepoint.com/ondersteunendediensten/hrm/Documents/Handboek%20HRM.pdfScan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.