02 Bouwplaatsinrichting
 >  Brand,- en brandpreventie
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Ik vind het niet belangrijk om te weten waar de vluchtroutes zijn  De BHV'er zal mij die wel wijzen; .
 2. Ik werk altijd op een veilige manier, zodat er geen brand kan ontstaan.
Introductie

Tijdens deze Toolbox meeting gaan we het hebben over:

 1. Brandgevaar,
 2. Veiligheidsmaatregelen,
 3. Stappenplan.

De branddriehoek of brandcirkel geeft de drie belangrijkste factoren weer die spelen bij een brand:

 • Brandbare stof of brandstof
 • Zuurstof
 • Ontbrandingstemperatuur

Een uitgebreider model is de brandvijfhoek.

De brandvijfhoek geeft de vijf belangrijkste factoren weer die spelen bij een brand:

 • Brandbare stof
 • Zuurstof
 • Ontstekingstemperatuur
 • Mengverhouding
 • Katalysator
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij verschillende werkzaamheden bestaat het gevaar op het ontstaan van brand. Een aantal van deze risicovolle werkzaamheden zijn:

 • Lassen,
 • Slijpen,
 • Solderen,
 • Zagen (b.v. een bouwcirkelzaagmachine in de zaagloods).
Maatregelen > Wat moet je doen?

Preventieve maatregelen:

 • Zorg dat je op de hoogte bent van de informatie op de Alarmkaart;
 • Weet wie de BHV'ers zijn;
 • Weet wat het ontruimingssignaal is;
 • Weet waar de verzamelplaats is.

Wat te doen bij brand:

Bij brand is het noodzakelijk dat je de juiste maatregelen neemt:

 • Schakel altijd een BHV'er in (BHV-ers zijn herkenbaar aan de BHV- sticker op de helm en staan vermeld op de Alarmkaart);
 • Probeer de brand, naar gelang de omvang, zelf te blussen;
 • Alarmeer direct de hulpdiensten als je de brand niet zelf kunt blussen (bel 112):
  - Meld je naam
  - Geef de plaats aan van de brand
  - Aard van de brand (explosie, uitslaande brand)
  - meld of er gewonden zijn.

Taak van de BHV'er:

 • Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid;
 • Waarschuw personen die gevaar lopen en help zo nodig deze in veiligheid te brengen;
 • Vang de hulpdiensten op en begeleid deze naar de brand;
 • Volg de aangegeven veilige vluchtroutes.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.