02 Bouwplaatsinrichting
 >  Te water raken.. wat nu?
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik vind een reddingsvest overdreven want ik kan zwemmen.
 2. Een reddingsvest wordt als redmiddel ingezet, wat heb je nog meer nodig?
Introductie

Werken langs het water is risicovol. Een val in het water kan leiden tot een levensbedreigende situatie. Als er geen maatregelen zijn genomen om een persoon snel uit het water te krijgen kan de situatie snel uit de hand lopen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

In het water terechtkomen

Werk je aan de waterkant dan heb je vaak te maken met een talud en natte, zachte bodem. Omdat je werkplek vaak nat en modderig wordt, kun je

 • Uitglijden
 • Vallen

Verdrinken

 • Als je niet kunt zwemmen;
 • Ook als je wel kunt zwemmen, maar door een ongeval, bewusteloos te water raakt;
 • Als je niet snel genoeg uit het water komt of wordt gehaald;
 • Als je door onderkoeling buiten bewustzijn raakt.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Bronaanpak: aaneengesloten randbeveiliging van 1,10m hoog langs de waterkant plaatsen, zodat je niet in het water kan vallen.
 • Daar waar geen randbeveiliging geplaatst kan worden of tijdens het zetten van de randbeveiliging, geldt 'de regel van 4m veilig werken uit de waterkant'. 

  Deze 4m wordt zichtbaar aangebracht, binnen deze 4m heeft iedereen een reddingsvest aan en een instructie gehad. 

 • BHV en reddingsprotocol: 

Denk om je eigen veiligheid        

 • Ga alleen zelf het water in als er geen andere mogelijkheid is om iemand te redden, zoals een reddingsboei. Zorg dat er altijd minstens nog één ander persoon in de buurt is die kan helpen 
 • Houd er rekening mee dat het slachtoffer je onder water kan trekken.
 • Om de bloedtoevoer naar de hersenen zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden is het van het grootste belang dat de berging van een onderkoeld persoon in horizontale positie wordt uitgevoerd. Het is daarna van even groot belang dat de persoon in horizontale positie blijft en wordt gehouden.
 • Wat nog meer aanwezig op locatie: 
 • Reddingsboei met werplijn 
 • Reddings- of isolatiedeken 
 • Handdoeken om af te drogen 
 • AED


 • Reddingsvesten --> Gebruik een vest dat minimaal een drijfvermogen heeft van 275N

Let op welk type reddingsvest je gebruikt bij welke werkzaamheden:
 • Automatisch vest = niet geschikt voor machinist in een gesloten cabine
 • Brandvertragende vest = geschikt voor slijpen, branden etc.

 • Werkplek opruimen 
 • Door je werkplek opgeruimd te houden is er minder kans op struikelen en vallen. Let op de gladde kanten aan de waterkant. 
 • Werk nooit alleen langs het water. 
 • Houdt elkaar in de gaten en spreek elkaar aan zodat we samen een veilige werkplek hebben. 


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Weet je of je collega kan zwemmen?
 2. Weet je wat je moet doen als een collega in het water terecht komt?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.