02 Bouwplaatsinrichting
 >  Vluchtroutes
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik meld altijd dat ik op de bouwplaats/projectlocatie aanwezig ben.
 • Ik weet wie hier de BHV-ers zijn en kan ze snel bereiken indien nodig.
 • Ik (her)ken het alarmsignaal op de bouwplaats.
Introductie

Bij calamiteiten op de bouwplaats moet iedereen de werkplek gemakkelijk en vooral snel kunnen verlaten.

Volg altijd de vluchtroute aanduiding.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Brandgevaar
 • Explosiegevaar
 • Bommelding
 • Wateroverlast
 • Ongeluk met gevaarlijke stoffen
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Stop met werken
 • Volg de instructies op van de BHV er
 • Maak geen gebruik van de lift.
 • Houd vluchtroutes vrij van obstakels
 • Volg de vluchtroute signalering
 • Ga naar de calamiteiten verzamelplaats
 • Meld je op de calamiteiten verzamelplaats direct bij je leidinggevende.
 • Verlaat de calamiteiten verzamelplaats niet zonder je af te melden.
Calamiteiten verzamelplaats
Aanduiding BHV-er
Melden bij je leidinggevende

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.