02 Bouwplaatsinrichting
 >  Wijziging in herkeuren HIS verbanddozen
Introductie

De Verbanddoos is bedoeld om eerste hulp te kunnen bieden daar waar nodig. Op onze bouwplaats hangen de verbanddozen minimaal in de schaftkeet of de uitvoerderskeet en beschikken alle Heijmans bussen ook over een verbanddoos. 

Het is belangrijk dat de inhoud van de verbanddoos compleet is. Jaarlijks laten we de verbanddozen herkeuren, maar vanaf nu doen we het anders. De verbanddozendozen gaan circa 5 jaar verzegeld mee. In december 2026 worden alle verzegelde verbanddozen weer van inhoud vernieuwd.

We houden maximaal 5 jaar aan omdat de houdbaarheid van de artikelen 5 jaar zijn. 

Door dit zo in te regelen gaan we efficiënt om met ieders tijd. Daarnaast hebben we vier keer minder het risico dat we misgrijpen op een verbanddoos, omdat de verbanddoos herkeurd wordt.

Risico's > Onderstaande stappen dienen nageleefd te worden

Om deze keuringsmethode te doen slagen zijn er regels voor het gebruik van EHBO artikelen uit de verzegelde verbanddoos.

  1. De verbanddoos is voorzien van een extra setje meest gebruikte EHBO middelen. Dit extra setje mag wel open gebroken worden. Het hangt aan de verbanddoos of wordt los meegegeven zodat je dit bijvoorbeeld aan de stellingkast van de werkbus kunt bevestigen. Het setje bevat 3 soorten pleisters en een pincet. Reden: Deze items worden het vaakst gebruikt.
  2. Mocht er een ander BHV artikel nodig zijn, dan dien je de verzegeling door te knippen/snijden. Verbandtrommel A (de grote verbanddoos) is voorzien van een plastic zegel (soort tie wrap) en verbanddoos B (de kleine verbanddoos) is voorzien van een sticker verzegeling.
  3. Bij het verbreken van de verzegeling breng je jouw verbanddoos terug naar de hoofd BHV'er (Remco Cappel), zodat je een nieuwe verzegelde verbanddoos terug krijgt.
  4. Mocht er iets in de oude verbanddoos zitten (die je vandaag inruilt voor een verzegelde verbanddoos) wat je nog wilt gebruiken. Haal dit er dan uit. De inhoud van je oude verbanddoos wordt namelijk afgevoerd.
  5. Vind er een incident plaats, volg altijd de stappen op van de alarmkaart. Deze alarmkaart hangt in de schaftkeet.
  6. Wanneer er een incident plaatsgevonden heeft, meldt je dit altijd bij je leidinggevende en in de GO! app.
  7. Indien het extra setje wat buiten de verbanddoos hangt of ander EHBO materiaal wat je regelmatig gebruikt op is, dan kan je bij de hoofd BHV'er, Remco Cappel (telefoonnummer 06-53810242) terecht voor een nieuw setje.

Verbandtrommel A met tie wrap verzegeling

Verbanddoos B met sticker verzegeling 

Maatregelen > Nieuwe vertrouwenspersonen binnen Heijmans

Bij Heijmans maken we samen een gezonde leefomgeving. Dat kan alleen als we zelf op een gezonde manier werken. In een veilige omgeving, waarin we op een eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Onze Gedragscode, Zó werken wij, die begin 2021 is geactualiseerd geeft daaraan richting en biedt handvatten. Toch kun je in een lastige situatie verzeild raken, waarin je te maken krijgt met een misstand of ongewenst gedrag. Denk aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld of misbruik van positie. Dit gedrag staan wij niet toe.

Zie je dit soort gedrag in je werkomgeving of ervaar je het zelf? Neem contact op met je leidinggevende om het te bespreken. Kan dat niet of voel je je daar niet comfortabel bij? Neem dan contact op met een Vertrouwenspersoon of de Compliance Officer.

Zeven vertrouwenspersonen en een Compliance Officer De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan uitbreiding van het aantal Vertrouwenspersonen om de bereikbaarheid van en toegankelijkheid tot een Vertrouwenspersoon te vergroten.

Na een zorgvuldig traject zijn zes nieuwe Vertrouwenspersonen geselecteerd. In totaal hebben we er nu zeven. In oktober vorig jaar hebben alle Vertrouwenspersonen een uitgebreide training gevolgd. Per 1 januari 2022 zijn ze formeel benoemd.

De Vertrouwenspersonen hebben verschillende achtergronden en werken op verschillende plekken in ons bedrijf. Zij bieden een luisterend oor, kunnen je adviseren, jouw melding onderzoeken en zorgen dat er maatregelen genomen worden. We zijn blij dat wij hen nu aan jullie kunnen voorstellen

Meer informatie

Op de SharePoint-omgeving ‘Integriteit & Gedragscode’ vind je nog meer informatie die je op weg kan helpen. Bijvoorbeeld:

o De meldprocedure ongewenst gedrag en misstanden

o Onze Gedragscode; Zó werken wij

o Informatie over anoniem melden via SpeakUp

Tot slot Elke collega heeft recht op een gezonde en veilige werkomgeving. Ongewenst gedrag staan wij binnen Heijmans niet toe. Elke collega kan terecht bij een Vertrouwenspersoon of bij de Compliance Officer. Een gesprek met een Vertrouwenspersoon is altijd vertrouwelijk.

Namens de Raad van Bestuur

Ton Hillen