02 Bouwplaatsinrichting
 >  Elektryka budowlana
Dyskusja > Omów to ze swoimi współpracownikami!
 • Przenoszę na placu budowy rozdzielnicę przenośną lub dodaję jedną.
 • Sam często wymieniam wtyczkę pilarki tarczowej i bębna do zwijania.
 • Nie rozwijam przewodu z bębna całkowicie, jeśli nie jest to konieczne.
Wprowadzenie

Prąd elektryczny jest źródłem energii dla światła, ruchu, ciepła i sygnałów.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?
 • Śmiertelne porażenie prądem
 • Poparzenia
 • Zagrożenie pożarem
 • Zagrożenie wybuchem
 • Większość zagrożeń wynika z:

 • Montowania, modyfikacji lub rozbudowy instalacji przez użytkowników;
 • Niewystarczającej wiedzy lub jej braku;
 • Używania wadliwego, niezatwierdzonego lub niewłaściwego sprzętu;
 • Niewłaściwego montażu instalacji elektrycznych.
 • O efektach ciągłości zasilania elektrycznego decyduje bardzo duża liczba czynników, m.in.

 • Natężenie prądu;
 • Typ zasilania (prąd przemienny/prąd stały)
 • Warunki otoczenia (klimat), w których prowadzone są prace (woda, wilgotność, temperatura itd.);
 • Kable na ciągach pieszych i jezdnych, bez zabezpieczenia, w wodzie itp.;
 • Pozostałe wyposażenie placu budowy;
 • Zwinięte kable na bębnie, które działają jak cewka i w końcu się wypalają.
 • Czego NIE możesz lub nie wolno Ci robić jako pracownikowi budowlanemu lub wykonawcy:

 • Samodzielnie przemieszczać panelu głównego bezpiecznika, za ich montaż odpowiada HMB;
 • Usuwać i/lub przemieszczać kołka uziemiającego z podłoża;
 • Rozszerzać rozdzielnicę przenośną bez końca;
 • Samodzielnie wymieniać elementy;
 • Samodzielne stosować reduktorów do kabli;
 • Umieszczać kabli na ciągach pieszych i jezdnych, ponieważ ulegają one uszkodzeniu;
 • Wkładać kabli lub przycisków bezpieczeństwa do wody.
Przewody zasilające w wodzie
Elektronarzędzie ręczne
Skrzynka zasilająca niesprawna

NIE wolno przenosić tej skrzynki zasilającej, z przewodem biegnącym od ziemi!

Środki > Co musisz / możesz zrobić?
 • W przypadku konieczności modyfikacji lub przeniesienia instalacji elektrycznej należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za instalację w HMB;
 • W przypadku usterek lub awarii instalacji elektrycznej należy zawsze skontaktować się z serwisem HMB i w miarę możliwości samemu ocenić wzrokowo, jaka może być ich ewentualna przyczyna;
 • Dołożyć pojedynczy przycisk bezpieczeństwa, wykonując pętlę;
 • Całkowicie zwijać bębny i/lub kable;
 • Wykonawca posiada rysunek rozplanowania placu budowy pod kątem instalacji elektrycznej, który został przekazany przez osobę odpowiedzialną z HMB;
 • Utrzymywać instalację elektryczną w czystości, nie podejmować się obróbki mechanicznej lub prac z wykorzystaniem mokrego rozprysku tuż przy przycisku bezpieczeństwa i nie używać go jako stołu warsztatowego;
 • Stosować zatwierdzone elektronarzędzia;
 • Przed użyciem skontrolować wzrokowo elektronarzędzia i instalację elektryczną pod kątem ewentualnych widocznych usterek.